Adrijana Bjelajac

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti / viši znanstveni suradnik

naslovni izv. prof. dr. sc. Adrijana Bjelajac (ranije Košćec), psihologinja-psihoterapeutkinja

Cjelovita lista publikacija: https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/4716

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0547-0047

Obrazovanje

 • 2012. Gestalt psihoterapeutkinja, Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg
 • 2011. Gestalt Coach, Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg
 • 2006. Doktorica društvenih znanosti, polje psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. Magistra društvenih znanosti, polje psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. Profesorica psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2023.-            viša znanstvena suradnica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2017.-2023.  znanstvena suradnica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • Od 2017. supervizorica edukantima geštalt psihoterapije
 • 2011.-2017.   docentica, Odsjek za psihologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2011.        psihoterapeutkinja u privatnoj praksi
 • 2009.-2011.  direktorica i psihologinja, Točka promjene d.o.o za savjetovanje i razvoj
 • 1998.-2009.  asistentica, viša asistentica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Znanstvenoistraživački projekti

Od 2024. Suradnica i voditeljica radnog paketa Mentalno zdravlje na projektu financiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske: Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja – HumEnHealth (J. Macan)

Od 2019.  Suradnica na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status (PyrOPECh) (V. M. Varnai)

2021.-2023. Drugo međunarodno istraživanje spavanja i COVID-19: Poremećaji spavanja povezani sa zarazom koronavirusom i ograničenjima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 (ICOSS-2) (A. Bjelajac voditeljica za Hrvatsku)

2017.-2023. Suradnica na internacionalnim projektima: Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts, CA16216 (EU I. Sivesind Mehlum), Chronic hand eczema in Europe: Patients’ experiences and perspectives (CHEPEP) (European Academy of Dermatology and Venerology, A. Bauer, J. Macan). Voditeljica i suradnica na projektima Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada: Kvaliteta spavanja različitih dobnih skupina u Hrvatskoj prije i za vrijeme pandemije COVID-19 – CoV-Sleep (A. Bjelajac); Prevalencija i prediktori profesionalnog kontaktnog dermatitisa učenika za zanimanje medicinske sestre/tehničara (J. Macan); Određivanje sastava tijela i kroničnog stresa metodom bioimpedancije (S. Cvijetić Avdagić); Međudjelovanje konstitucijskih i profesionalnih čimbenika rizika na incidenciju profesionalnog kontaktnog dermatitisa u frizerskih učenika tijekom školovanja (J. Macan); Kontaktni dermatitis šaka u doktora dentalne medicine i doktora medicine: učestalost i čimbenici rizika (J. Macan i L. Lugović Mihić);  Sprječavanje otrovanja dojenčadi i predškolske djece edukativnom intervencijom usmjerenom na roditelje (Ž. Babić)

2013.-2019. Suradnica na projektima financiranih od Sveučilišta u Zagrebu: Povezanost psihosocijalnih čimbenika, kognitivnih funkcija i pokazatelja kvalitete spavanja s duljinom života starijih osoba; Odnos kvalitete spavanja, funkcioniranja i kvalitete života starijih osoba; Dugoročni i kratkoročni prediktori kvalitete spavanja i zadovoljstva životom starijih osoba; Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja; Dobrobit različitih obiteljskih generacija u suvremenim oblicima rada (J. Despot Lučanin)

1998.-2009. Suradnica na projektima financiranim od nadležnog ministarstva: Problem pospanosti: sociokulturalni, bihevioralni i psihofiziološki aspekti (B. Radošević-Vidaček); Problem pospanosti: psihofiziološki i bihevioralni aspekti (B. Radošević-Vidaček); Utjecaj novih tehnologija na zdravlje (M. Gomzi) te voditeljica i suradnica na projektima financiranim iz drugih izvora: Adolescent sleep patterns, daytime sleepiness and performance efficiency in a two-shift school system (European Sleep Research Society, A. Košćec); Primarna prevencija problema neispavanosti u adolescenciji (Grad Zagreb, B. Radošević-Vidaček)

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2003. William C. Dement Fellowship–Sleep and Chronobiology Summer Behavioral Sciences Research Apprenticeship, Brown University, USA
 • 2003. European Sleep Research Society Course on Sleep Medicine and Sleep Research
 • 2001. Basics and Concepts of Chronobiology and Their Application to Human Health and Disease, International Society for Chronobiology

Nagrade i priznanja

 • 2015. Godišnja nagrada Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za znanstveni rad visoke međunarodne vidljivosti u 2014.
 • 2005. Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada mladom znanstveniku za radove objavljene u 2004.
 • 2004. European Sleep Research Society Young Scientist Award
 • 2004. European Sleep Research Society–Sanofi-Synthelabo Sleep Research Grant
 • 1997. Bujasova zlatna značka, Hrvatsko psihološko društvo

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Društvo gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske (DGIPH)
 • Društvo imago terapeuta Hrvatske (DITH)
 • European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • European Association for Psychotherapy (EAP)
 • European Sleep Research Society (ESRS)
 • Hrvatska komora psihoterapeuta (HKPT)
 • Hrvatska obrtnička komora (HOK)
 • Hrvatska psihološka komora (HPK)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD)
 • Zagrebačko psihološko društvo (ZPD)

 

 • Od 2020.  članica Etičkog povjerenstva Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
 • Od 2020. članica Etičkog povjerenstva Društva gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske
 • Od 2020. članica Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta
 • Od 2017. Članica izvršnog uredničkog odbora časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • Od 2015. članica Povjerenstva za propedeutiku psihoterapije Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske
 • Od 2011. predsjednica, dopredsjednica, članica organizacijskih i/ili programskih odbora nacionalnih i internacionalnih stručnih i/ili znanstvenih skupova
 • 2012.-2014.  zamjenica pročelnika Odjela za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.-2017.  utemeljiteljica i koordinatorica sustava podrške studentima s invaliditetom na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.-2017.  utemeljiteljica i koordinatorica Studentskog savjetovališta na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Ostalo

Nastava na sveučilišnoj razini

 • Od 2022.       Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, Fakultet za metalurgiju, Sveučilište u Zagrebu

Predmet, diplomski: Zdravstveni rizici kemijskih štetnosti

 • 2019.-2023.  Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, Fakultet za metalurgiju, Sveučilište u Zagrebu

Predmet, dodiplomski: Radna psihologija

 • 2002.-2020.  Odsjek za psihologiju, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Predmeti, dodiplomski: Psihologija rada, Uvod u kliničku psihologiju, Uvod u znanstvenoistraživački rad

Predmeti, diplomski: Ergonomija, Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju, Primijenjena organizacijska psihologija, Psihologija ponašanja u organizaciji, Psihologija spavanja i budnosti, Psihoterapijski pravci, Studentska praksa

Stručni rad

 • Dopusnica za obavljanje djelatnosti psihoterapije u Hrvatskoj (HKPT)
 • Dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti u Hrvatskoj (HPK)
 • European Certificate in Psychotherapy (ECP)
 • European Certificate in Gestalt Psychotherapy (ECGP)

Druga stručna zaduženja

 • Od 2022. članica Povjerenstva za propedeutiku Hrvatske komore psihoterapeuta
 • članica Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa
 • Od 2020.-2022. članica Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta
 • Od 2020. članica Etičkog povjerenstva Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
 • članica Etičkog povjerenstva Društva gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske
 • Od 2017. članica izvršnog uredničkog odbora časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • Od 2015.-2022. članica i predsjednica Povjerenstva za propedeutiku psihoterapije Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske
 • Od 2011. predsjednica, dopredsjednica, članica organizacijskih i/ili programskih odbora nacionalnih i internacionalnih stručnih i/ili znanstvenih skupova
 • 2012.-2014.  zamjenica pročelnika Odjela za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.-2017.  utemeljiteljica i koordinatorica sustava podrške studentima s invaliditetom na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.-2017.  utemeljiteljica i koordinatorica Studentskog savjetovališta na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu