Željka Babić

Centar za kontrolu otrovanja

mag. pharm. / znanstveni suradnik / Voditelj Centra za kontrolu otrovanja

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 13. travnja 1987.

Obrazovanje

 • 2011. – 2017. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. – 2011. Integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2012.-sada: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Zavod za medicinu rada i okoliša, od 2020. znanstveni suradnik, od 2022. voditeljica Centra za kontrolu otrovanja Instituta

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Područje znanstvenog rada

 • javno zdravstvo i zdravstvena zaštita: zdravstveni učinci kemijskih štetnosti na radnom mjestu, učikovitost mjera za sprječavanje otrovanja, podložnost alergijskim bolestima

Područja stručnog rada

 • voditeljstvo Centra za kontrolu otrovanja
 • sudjelovanje u telefonskim pripravnosti CKO-a za savjetovanje u slučaju otrovanja
 • na zahtjev Ministarstva poljoprivrede izrada toksikoloških ocjena prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja i Uredbi (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 • na zahtjev Ministarstva zdravstva izrada toksikoloških mišljenja prema Zakonu o biocidnim pripravcima i Uredbi (EZ) br. 528/2012 o stavljanju na tržište biocidnih proizvoda
 • farmakovigilancija u suradnji sa Agencijom za lijekove i medicinske proizvode

 

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Tečajevi procjene rizika zdravstvenih posljedica izloženosti kemikalijama(“Challenges in Health Risk Assessment”, “Risk Assessment Principles and Applications”, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Švedska, 2014. i 2012. god; „Exposure Assessment“, Belgija, 2016).
 • Tečajevi u području imunologije (“Training School in Genetics and Immunology of Atopic Dermatitis”, MedILS, Split, 2012. god.).

Istaknute publikacije

 1. Babić Ž, Sabolić Pipinić I, Varnai VM, Kežić S, Macan J. Associations of TNFα -308G>A, TNFα -238G>A, IL-1α -889C>T and IL-10 -1082G>A Genetic Polymorphisms with Atopic Diseases: Asthma, Rhinitis and Dermatitis. Int Arch Allergy Immunol. 2016;169(4):231-40.
 2. Samardžić T, Varnai VM, Bakotić M, Babić Ž, Brans R, Cvijetić Avdagić S, Štampar Šmaguc D, Kovačević I, Macan J. Skin health and safety at work in Croatian hairdressing apprentices. Contact Dermatitis. 2016 Jul;75(1):25-31.
 3. Babić Ž, Tariba B, Kovačić J, Pizent A, Varnai VM, Macan J.Relevance of serum copper elevation induced by oral contraceptives: a meta-analysis. Contraception 2013;87(6):790-800.
 4. Babić Ž, Crkvenčić M, Rajić Z, Mikecin AM, Kralj M, Balzarini J, Petrova M, Vanderleyden J, Zorc B.New sorafenib derivatives: synthesis, antiproliferative activity against tumour cell lines and antimetabolic evaluation. Molecules. 2012 Jan 23;17(1):1124-37.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Povjerenstvo za sigurnost primjene lijekova pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 • Radna skupina za procjenu opasnosti pri Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 • Odbor za biocide pri Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA; zamjenica članice)

Ostalo

Nastava

 • sudjelovanje u provođenju nastave kolegija „Zdravstveni rizici kemijskih štetnosti“ na diplomskom studiju „Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš“ na Metalurškom fakultetu u Sisku, Sveučilišta u Zagrebu
 • sudjelovanje u provođenju nastave kolegija „Opća toksikologija“ preddiplomskog studija „Biotehnologija i istraživanje lijekova“ na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Popis objavljenih publikacija