Zrinka Franić

Zavod za medicinu rada i okoliša

dr. sc; dr. med. / poslijedoktorand

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 1985.

Obrazovanje

 • 2011.- Poslijediplomski studij “Biomedicina i zdravstvo” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. Položen stručni ispit
 • 2004.-2010. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2004. Klasična gimnazija u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2016.-> asistent (doktorand) u Jedinici za medicinu rada i okoliša; djelatnica Centra za kontrolu otrovanja (IMI)
 • 2013.-2016. Odjel za klinička ispitivanja (Klinički bolnički centar Zagreb)
 • 2012.-2013. Pulmologija (Klinički bolnički centar Zagreb)
 • 2010.-2011. Pripravnički staž (Klinički bolnički centar Zagreb)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Medicina rada i športa
 • Klinička farmakologija i toksikologija
 • Alergologija i imunologija
 • Pulmologija
 • Epidemiologija

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2019. studijski boravak u Academic Medical Centre Amsterdam (AMC), Sveučilište u Amsterdamu, Nizozemska
 • 2016. škola iz napredne statistike “Quantitative exposure assessment in occupational and environmental epidemiology”, Aarhus University, Sondenborg, Danska

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatsko apiterapijsko društvo

Popis objavljenih publikacija