Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša

Voditelj projekta: Ivica Prlić

Šifra projekta: RC.2.2.08-0027
Trajanje projekta: 28.10.2014.–28.2.2016.
Lokacija provedbe projekta: Prostori korisnika, partnera i područje cijele RH
Vrijednost projekta: 5.461.130,01 HRK
EU sufinanciranje: 75 %

KORISNIK SREDSTAVA
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Ksaverska cesta 2
10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 46 82 570
F +385 1 46 73 303
E iprlic@imi.hr
Suradnici: M. Avdić, I. Bešlić, T. Bituh, S. Davila, M. Herman, M. Justić, D. Kosmina, J. Macan, G. Marović, T. MeštrovićLj. Orešić, I. Pavičić, J. Senčar, S. Stankić Drobnjak, M. Surić Mihić, K. Šega, J. Šiško, J. Tončić, R. Turk, M. Zorić

PARTNER
Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45
10002 Zagreb, Hrvatska

POSREDNIČKA TIJELA (PT)
PT1
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
URL http://www.mzos.hr
E znanost@mzos.hr
PT2
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
URL http://www.safu.hr
info@safu.hr

Temeljni ciljevi projekta

Jedan od temeljnih ciljeva projekta je prijenos (tehnoloških) znanja korisnika o načinu i validaciji mjerenja zračenja i ostalih fizikalnih parametara u okolišu na industrijskog partnera u projektu. Svaka od strana je u projekt ušla sa svojim jedinstvenim inovacijama i znanjima koja se međusobno nadopunjuju te zajedno stvaraju potpuno novi i inovativni koncept u području udaljenog registriranja i praćenja mikrolokacijskih parametara stanja okoliša.
Cilj projekta, u užem smislu, bilo je industrijsko istraživanje mogućnosti stvaranja pouzdanog sustava za udaljeno registriranje, praćenje i validaciju najmanje pet raznovrsnih parametara stanja okoliša na velikom broju lokacija s težištem na zračenju te njegova tehnička i sigurnosna provjera.

Rezultati projekta

Sama činjenica objedinjavanja/integracije praćenja parametara okoliša s različitih senzora (u konkretnom slučaju za elektromagnetsko zračenje – UV, VF, RF…) potencijalno znači i dodatnu mogućnost nadzora nad svekolikim ljudskim djelovanjem na okoliš i u okolišu. Projekt potvrđuje da se aktivnosti u okolišu mogu znanstveno validirati već u početnoj senzorskoj elektroničkoj platformi razvijenoj kod korisnika te M2M umrežavanjem objediniti na jednom regulatornom mjestu odakle se, uz sigurnosne dozvole, mogu neprekidno pratiti, prikladno obrađivati te koristiti za nadzor zagađivanja ili za buduća planiranja gospodarskih aktivnosti u okolišu. Sve navedeno tek je jedan dio mogućnosti koje, kroz partnerstvo znanosti i gospodarstva, projekt IPPSO još potencijalno donosi u budućnosti.

Temeljne aktivnosti na projektu

  1. razvoj senzora i univerzalne elektronske platforme za komunikaciju senzorskih sustava s M2M DM
  2. nadogradnja sustava prijenosa i pohrane podataka korištenjem M2M DM platforme