Ivan Bešlić

Zavod za higijenu okoliša

doktor znanosti / znanstveni savjetnik

Obrazovanje

 • 2009. Diploma doktora prirodnih znanosti – fizika/fizika atmosfere
  Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2004. Diploma magistra prirodnih znanosti – fizika/fizika atmosfere
  Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1999. Diploma inženjera fizike – fizika/fizika čvrstog stanja
  Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 1999. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnik)
 • 2020. – 2023. Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži – JamINNO+, EFRR (suradnik)
 • 2020. – 2023. Uvođenje cjenovno povoljnijeg sustava senzora za praćenje kvalitete zraka u urbanim sredinama, JRC (suradnik)
 • 2020. – 2022. Određivanje dugoročnih vremenskih trendova za praćenje izvora onečišćenja zraka pomoću nuklearnih tehnika, IAEA (nacionalni koordinator)
 • 2018. – 2023. Biokemijski odgovori površinskog sloja oligotrofnog područja Jadranskog mora na atmosfersko taloženje – BiREADI, HrZZ (suradnik)
 • 2017. – 2023. Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ, EFRR (suradnik)
 • 2017. – 2019. Poboljšanje inventara profila izvora aerosola primjenom nuklearnih analitičkih tehnika kao podrška upravljanju kvalitetom zraka, IAEA (nacionalni koordinator)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Praćenje kvalitete zraka, određivanje koncentracija i elementnog sastava frakcija lebdećih čestica PM10 i PM2.5

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2014. Regional Training Course on Source Identification and Apportionment of Air Particulate Matter (APM), Lisabon, Portugal
  Regional Trainning Course on Methods and Models to Assess Transboundary Transport of Athmospheric Air Particulate Matter, Debrecen, Mađarska
 • 2013. Regional training Course on Methods and Tools to Identify Trans-Boundary Movements and Sources of APM, Vilnius, Litva
 • 2012. Application of Isotopes and Radiation in Biology and Environmental Studies, Krakow, Poljska
  Regional Training Course on Air Sampling and Nuclear Analytical Characterisation of Atmospheric Particulate Matter (APM) Including Quality Assurance/Quality Control, Zagreb, Hrvatska
 • 2009. Regional Training Course on Evaluation of Analytical dana, Source Identification and Source Apportionment, Lisabon, Portugal
 • 2008. Regional Training Course on Validation, Evaluation and Interpretation of Data Generated from Airborne Particulate Matter Measurements, Tirana, Albanija
 • 2006. Validation of Analytical Methods, Lipica, Slovenija
 • 2005. Regional Training Course on Heavy Metal Monitoring, Zagreb, Hrvatska

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
 • Udruženje referentnih laboratorija za zrak članica EU

Druga zaduženja

 • Hrvatski zavod za norme: član Tehničkog odbora TO 146
 • Hrvatska akreditacijska agencija: tehnički ocjenitelj
 • Časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju: član Izvršnog uredničkog odbora

Popis objavljenih publikacija