Spomenka Stankić

Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

dipl. iur.; Rukovoditeljica

Mjesto i datum rođenja

Bjelovar, 13. veljače 1971.

Obrazovanje

 • Položen pravosudni ispit
  Ministarstvo pravosuđa RH
 • Diplomirana pravnica
  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • Rukovoditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove 2005.
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb;
  Koordiniranje radom Odjela; izrada Statuta i podzakonskih akata Instituta; zastupanje Instituta u parničnim i prekršajnim postupcima; sastavljanje tužbi, odgovora na tužbe, pravnih lijekova, ugovora, sporazuma i podnesaka;  vođenje personalnih evidencija; suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ostalim državnim institucijama, javnim ustanovama i agencijama. Sudjelovanje u provedbi projekata RC.2.2.08-0027 i RC.2.2.10-0001 kao član tima zadužen za provedbu postupaka javne nabave.
 • Odvjetnička vježbenica 2000.-2005. godine
  Odvjetnički ured odvjetnika Gordana Vuletića, Zagreb, Mandrovićeva 22
  Zastupanje u parničnom, kaznenom i prekršajnom postupku. Sastavljanje tužbi, odgovora na tužbe i pravnih lijekova (žalbe, revizije); rad sa strankama u uredu, pravna savjetovanja. Sastavljanje ugovora.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Certifikat iz područja javne nabave 2009. godine
  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Obnovljeni certifikat iz područja javne nabave 2014. godina
  Ministarstvo gospodarstva
 • Kongres službenika za informiranje 2016. godine
  Forum za unapređenje transformacijskog upravljanja razvojem institucija i sustava