Gordana Marović

Jedinica za zaštitu od zračenja

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnome zvanju / Predstojnik Jedinice

Mjesto i datum rođenja

Đakovo, 7. veljače 1954.

Obrazovanje

 • diplomirala 1980. godine na Biotehnološkom studiju Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • magistrirala 1985. godine i stekla je naziv magistra prirodnih znanosti iz područja kemije na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990. godine doktorska disertacija “Procjena nuklearnog akcidenta pomoću bioindikatora” na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla znanstveni stupanj doktora prirodnih znanosti iz područja kemije

Radno iskustvo

 • Od 1980. godine zaposlena u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, u Jedinici za zaštitu od zračenja.
 • Od 1993. godine predstojnica Jedinice za zaštitu od zračenja Instituta

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • znanstveni rad na području radioekologije i zaštite od zračenja;
 • istraživanja utjecaja prirodne i fisijske radioaktivnosti na zdravlje ljudi i ekosustave, posebno Ra-226, u vodama termalnih, geotermalnih i mineralnih izvora, procijenjuje dozu zračenja od ingestije i inhalacije radija i potomaka
 • radi na poboljšanju, unapređenju i uvođenju novih metoda za radiokemijsko određivanje kako prirodnih tako i fisijskih radionuklida
 • procjene zdravstvenih rizika od učinaka ionizirajućeg zračenja
 • razvijanje modela kojima je moguće postići poboljšanje kako radnih uvijeta tako i omogućiti potrebne sanacije u sklopu promatranih tehnoloških procesa
 • sudjelovanje i vođenje nekoliko znanstveno istraživačkih projekata, kako domaćih tako i međunarodnih
 • radi na istraživačkim projektima vezanim uz gospodarstvo.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Godine 1986. izabrana u zvanje znanstvenog asistenta.
 • Godine 1992. znanstveni suradnik
 • 1998. godine viši znanstveni suradnik,
 • od 2008. znanstveni savjetnik,
 • od 2013. znanstveni savjetnik u trajnom izboru

Istaknute publikacije

 1. Marović, G., Lokobauer, N., Bauman, A. Risk estimation of radioactive contamination after the Chernobyl accident using bioindicators. Health Phys. 1992; 62(4): 332-337.
 2. Marović, G., Senčar, J. 226Ra and possible water contamination due to phosphate fertilizer production. J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters. 1995; 200(1): 9-18.
 3. Marović, G., Senčar, J., Franić, Z., Lokobauer, N. Radium-226 in thermal and mineral springs of Croatia and associated health risks. J. Environ. Radioactivity. 1996; 33(3): 309-317.
 4. Marović, G., Franić, Z., Senčar, J. Use of radioactive thermal water after 226Ra removal. J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 1996; 214(3): 175-185.
 5. Marović, G., Senčar, J., Franić, Z. 226Ra in tap and mineral water and related health risk in the Republic of Croatia. Environmental Monitoring and Assessment. 1997; 46(3): 233-239.
 6. Franić, Z., Marović, G., Lokobauer, N., Senčar, J. Radiocaesium activity concentrations in milk in the Republic of Croatia and dose assessment. Environmental monitoring and assessment. 1998;51(3): 695-704.
 7. Marović, G., Senčar, J. Assessment of radioecological situation of a site contaminated by technologically enhanced natural radioactivity in Croatia. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. 1999; 241(3): 569-574.
 8. Marović, G., Senčar, J. Exposure to natural radioactivity from termal waters in Croatia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2001;67: 35-41.
 9. Marović, Gordana; Senčar, Jasminka; Kovač, Jadranka; Prlić, Ivica. Improvement of the radiological environmental situation due to remedial actions at the coal-fired power plant. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2004;261(2): 451-455
 10. Franić, Zdenko; Lokobauer, Nevenka; Marović, Gordana. Radiostrontium activity concentrations in milk in the Republic of Croatia for 1961 – 2001 and dose assessment. Health Physics. 2004;87(2):160-165
 11. Bronzović, Maja; Marović, Gordana. Age-dependent dose assessment of 226Ra from bottled water intake. Health Physics. 2005;88(5): 480-485.
 12. Franić, Zdenko; Marović, Gordana. Long-term investigations of radiocaesium activity concentrations in carp in North Croatia after the Chernobyl accident. Journal of Environmental Radioactivity. 2007;94(2): 75-85.
 13. Bronzović, Maja; Marović, Gordana; Vrtar, Mladen; Bituh, Tomislav. Life Exposure to 226Ra and Possible Consequences. Journal of Environmental Science and Health. Part A. 2007;42(6): 817-823.
 14. Marović, Gordana; Franić, Zdenko; Senčar, Jasminka; Bituh, Tomislav; Vugrinec, Ozren. Mosses and some Mushroom Species as Bioindicators of Radiocaesium Contamination and Risk Assessment. Collegium antropologicum. 2008;32(S2): 109-114.
 15. Franić, Zdenko; Šega, Krešimir; Petrinec, Branko; Marović, Gordana. Long-term investigations of post-Chernobyl radiocaesium in fallout and air in North Croatia. Environmental Monitoring and Assessment. 2009;148(1-4): 315-323.
 16. Bituh, Tomislav; Marović, Gordana; Franić, Zdenko; Senčar, Jasminka; Bronzović, Maja. Radioactive contamination in Croatia by phosphate fertilizer production. Journal of Hazardous Materials. 2009;162(2-3): 1199-1203.
 17. Bituh, Tomislav; Marović, Gordana; Petrinec, Branko; Senčar, Jasminka; Franulović, Iva. Natural Radioactivity of 226Ra and 228Ra in Thermal and Mineral Waters in Croatia. Radiation Protection Dosimetry. 2009;133(2): 119-123.
 18. Petrinec, Branko; Franić, Zdenko; Leder, Nenad; Tsabaris Christos; Bituh, Tomislav; Marović, Gordana. Gamma Radiation and Dose Rate Investigations on the Adriatic Islands of Magmatic Origin. Radiation protection dosimetry. 2010;139(4): 551-559.
 19. Franić, Zdenko; Petrinec, Branko; Branica, Gina; Marović, Gordana; Kubelka, Dragan; Franić, Zrinka. Post-Chernobyl investigations of radiocaesium activity concentrations in Adriatic Sea pilchards. Radiation protection dosimetry. 2012;151(2): 314-322.
 20. Babić, Dinko; Senčar, Jasminka; Petrinec, Branko; Marović, Gordana; Bituh, Tomislav; Skoko, Božena. Fine structure of the absorbed dose rate monitored in Zagreb, Croatia, in the period 1985-2011. Journal of environmental radioactivity. 2013;118: 75-79.
 21. BITUH T, VUČIĆ Z, MAROVIĆ G, PRLIĆ I. A new approach to determine the phosphogypsum spread from the deposition site into the environment. Journal of hazardous materials. 2013; 261: 584-592
 22. SKOKO B, MAROVIĆ G, BABIĆ D. Radioactivity in the Mediterranean flora of the Kaštela Bay. J Environ Radioact 2014; 135:36-43
 23. BITUH T, PETRINEC B, SKOKO B, VUČIĆ Z, MAROVIĆ G. Measuring and modelling the radiological impact of a phosphogypsum deposition site on the surrounding environment. Arh Hig Rada Toksikol 2015;66:31-40

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja (HDZZ)
 • International Radiation Protection Association (IRPA)
 • Hrvatsko nuklearno društvo (HND)
 • Europsko nuklearno društvo (ENS)
 • Hrvatska udruga za zaštitu zraka (HUZZ)

Popis publikacija