Marija Surić Mihić

Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju

doktor znanosti / znanstveni suradnik

Obrazovanje

  • doktorski studij fizike PMF Zagreb, istraživački smjer fizike PMF Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

dozimetrija ionizirajućeg zračenja, zaštita od ionizirajućeg zračenja, procjena rizika od izlaganja ionizirajućem zračenju, neionizirajuće zračenje

Znanstvenostručna usavršavanja

  • EURADOS
  • Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
  • Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku