Makso Herman

Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

mag. philol. angl. soc.; Odsjek za administriranje projekata

Mjesto i datum rođenja

Osijek, 12.4.1986.

Obrazovanje

 • 2008.-2011. Magistar engleskoga jezika i književnosti i sociologije
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2008.
  Prvostupnik engleskoga jezika i književnosti i sociologije
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • Stručni suradnik
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, Zagreb, HR-10000
  Koordinator za projekte; administrator na projektu RC.2.2.10-0001; redakture i lekture znanstvenih priloga; prijevod službenih i strateških dokumenata; jezično, tehničko i grafičko uređenje pri časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • Prevoditelj
  Jezični laboratorij d.o.o., Ljudevita Posavskog 32b, Zagreb, HR-10000
  Prijevodi tekstova iz velikog broja različitih područja; marketing; komunikacija s klijentima; poduke

Znanstvenostručna usavršavanja

listopad 2014. – prosinac 2014. Voditelj projekata za EU fondove
Mirakul edukacijski centar

 • MODUL 1: EU kohezijska politika, strukturni fondovi i Kohezijski fond te programi zajednice;
 • MODUL 2: Upravljanje projektnim ciklusom – priprema EU projekata za prijavu na natječaje;
 • MODUL 3: Evaluacija i provedba EU projekta

2013. Stalni sudski tumač za engleski jezik pri Županijskom sudu u Zagrebu
Županijski sud u Zagrebu

Istaknute publikacije

Objavljeni prijevodi:

 • Godfrey, L., Petto, A., ur. (2011.) Znanost suprotstavljena kreacionizmu: s onu stranu inteligentnog dizajna. Zagreb: Tim press. (knjiga)
 • Svendsen, L. Fr. H. (2012.) Filozofija rada. Zagreb: Tim press. (knjiga)

Članstva u stručnim udrugama / društvima

Ostalo

 • Područja stručnosti: znanost, sport, dizajn, sindikati, pravo
 • Lektor, redaktor, tehnički urednik i grafički urednik za znanstveni časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • Lektor za engleski jezik međunarodnog znanstvenog časopisa Biomonitoring
 • Odslušane radionice na temu znanstvene bibliometrije, uređivanja tekstova na engleskome jeziku i prijave projekata za fondove EU
 • Individualne i grupne poduke – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Sindikat graditeljstva Hrvatske, Hrvatski sindikat pošte
 • Prijevod službene publikacije za Dan dizajna (Dan D) 2012.
 • Prijevod dvogodišnje monografije Hrvatskog dizajnerskog društva Revija hrvatskog dizajna
 • Prijevod sadržaja za internetsku stranicu Kluba hokeja na ledu Medveščak (2010.-2012.)
 • Prijevod sadržaja za internetsku stranicu Pomakonline

Ostale vještine

 • Izvrsno poznavanje programskog paketa MS Office 2003, 2007, 2010 i računalnog sustava Windows; napredni korisnik računalnog programa za izradu grafičke pripreme Adobe InDesign CS6