Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp

Hrvatska zaklada za znanost

Voditelj projekta:
Darija Klinčić

Suradnici na projektu:
Marija DvoršćakKarla JagićAndreja Jurič

Trajanje: 1. 10. 2018. – 30. 9. 2023.
Iznos financiranja: 1.424.500,00 HRK

Sažetak
Svrha predloženog projekta je razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje specifičnih kongenera polibromiranih difenil etera (PBDE) u složenim uzorcima kućne prašine i ljudskog mlijeka. PBDE su široko rasprostranjeni u okolišu, akumuliraju se u hranidbenom lancu te dospijevaju u ljude na čije zdravlje mogu imati niz negativnih utjecaja. Kućna prašina prepoznata je kao važan izvor izloženosti ovim spojevima zbog njihove intenzivne uporabe kao usporivača gorenja u predmetima široko korištenim u svakom kućanstvu (namještaj, tekstil, električni i elektronski uređaji) dok je ljudsko mlijeko pouzdan bioindikator izloženosti ljudi ovim spojevima. Razvoj analitičkih metoda uključivat će ispitivanje i usporedbu različitih tehnika ekstrakcije analita iz uzorka pri čemu uz ekstrakciju na čvrstoj fazi i ultrazvučnu ekstrakciju posebno treba naglasiti primjenu dosad nekorištene metode, mikrovalne ekstrakcije. Ispitat će se načini i uvjeti pročišćavanja ekstrakta od interferirajućih spojeva i sastojaka matrice prije završne instrumentne analize. Odredit će se osjetljivost i selektivnost plinskokromatografskog određivanja PBDE-a uz detektore zahvata elektrona, spektrometar masa i spregnuti sustav tandemne spektrometrije masa. Validirane metode bit će provjerene analizom potvrđenih referencijskih uzoraka. Tijekom projekta skupljat će se uzorci ljudskog mlijeka, a u domovima ispitanica paralelno će se uzorkovati i kućna prašina. Optimirane i validirane analitičke metode primijenit će se za analizu PBDE-a u skupljenim uzorcima. Dobiveni rezultati o razinama i raspodjeli PBDE-a bit će prvi takvi u Hrvatskoj i služit će za procjenu važnosti unosa PBDE-a u organizam putem udisanja kućne prašine te izloženosti opće populacije PBDE-ima. Iz svega navedenog zaključit će se postoji li potencijalni rizik za zdravlje ljudi s posebnim naglaskom na osjetljive skupine dojilja, dojenčadi i male djece.

Istraživački tim

dr. sc. Darija Klinčić, v. znan. sur.
voditeljica projekta

dr. sc. Marija Dvoršćak
znan. suradnica

Karla Jagić, mag. chem.
doktorandica

Ostali suradnici: Andreja Jurič, mag. ing. bioproc., doktorandica

Izvedbeni plan       

 

Publikacije

 1. M. Dvoršćak, K. Jagić, L. Besednik, I. Šimić, D. Klinčić, First application of microwave-assisted extraction in the analysis of polybrominated diphenyl ethers in human milk. Microchem J (2022), doi:10.1016/j.microc.2022.107447. POVEZNICA
 2. D. Klinčić, B. Tariba Lovaković, K. Jagić, M. Dvoršćak, Polybrominated diphenyl ethers and multi-element profile of house dust in Croatia: Indoor sources, influencing factors of their accumulation and health risk assessment for humans. Sci Total Environ (2021) doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149430. POVEZNICA
 3. K. Jagić, M. Dvoršćak, A. Jurič, T. Safner, D. Klinčić, Optimization and validation of a two-step method for the determination of polybrominated diphenyl ethers in Croatian house dust samples. Anal Methods (2021) doi: 10.1039/d1ay00695a. POVEZNICA
 4. K. Jagić, M. Dvoršćak, A. Jurič, T. Safner, D. Klinčić, Preliminary results on polybrominated diphenyl ether contamination status in Croatian households and insights into children’s exposure, Environ Toxicol Pharmacol (2021) doi: 10.1016/j.etap.2021.103603. POVEZNICA.
 5. D. Klinčić, M. Dvoršćak, K. Jagić, G. Mendaš, S. Herceg Romanić, Levels and distribution of polybrominated diphenyl ethers in humans and environmental compartments: a comprehensive review of the last five years of research. Environ Sci Pollut Res (2020) doi:10.1007/s11356-020-07598-7. POVEZNICA

Predavanja

 • Marija Dvoršćak, Nepozvani gosti u kućnoj prašini – polibromirani difenil eteri, Osnovna škola Đurđevac, 21.05.2021.

 • Darija Klinčić, Prezentacija znanstveno-istraživačkog rada u sklopu projekta DeValApp, IMI, 07.05.2021.
 • Marija Dvoršćak, Polibromirani difenil eteri – kako smo im izloženi, IMI, 02.12.2020.
 • Marija Dvoršćak, Suživot s polibromiranim difenil eterima, Stručni skup učitelja biologije AZOO, 08.07.2020., webinar
 • Marija Dvoršćak, Postojana organska zagađivala – od primjene do nuspojava, Županijski stručni skup za nastavnike biologije u strukovnim školama Grada Zagreba, 02.03.2020., Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

 • M. Dvoršćak, Postojana organska zagađivala u okolišu i ljudima (organoklorirani i organobromirani spojevi), prezentacija, dio nastave održan na IMI-u 2019. za učenike Medicinske škole Vrapče, predmet Higijena i preventivna medicina (21.10.-26.11.2019.)
 • Darija Klinčić, Bromirani usporivači gorenja i njihov utjecaj na zdravlje ljudi, Iskustva i novosti zdravstvene struke u svrhu usavršavanja i osuvremenjivanja nastave (IMI, ASOO), 22.11.2018., IMI, Zagreb
 • Marija Dvoršćak, Suživot s bromiranim spojevima, Znanstveni razgovori mladih, 21.11.2018., IMI, Zagreb

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 • Karla Jagić: 10th International Symposium on Flame Retardants (BFR2022), Atena, Grčka, postersko priopćenje, 04.-07.09.2022.

 • Ivana Jakovljević: XIV. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska , postersko priopćenje, 24.-25.02.2022.
 • Karla Jagić:  21st European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC21), Novi Sad, Srbija, usmeno priopćenje, 30.11.-03.12.2021.

 • Marija Dvoršćak: 41st International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2021), virtual congress, postersko priopćenje, 08.-11.11.2021.
 • Karla Jagić: 27. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (HSKIKI 2021), Veli Lošinj, Hrvatska, postersko priopćenje, 05.-08.10.2021.

 • Marija Dvoršćak: 6. Hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2021), Rabac, Hrvatska, postersko priopćenje, 03.-06.10.2021.

 • Karla Jagić: 6. Hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2021), Rabac, Hrvatska, usmeno priopćenje, 03.-06.10.2021.

 • Karla Jagić: 56th Congress of the European Societies of Toxicology (EURUTOX 2021), virtual congress, postersko priopćenje, 27.09.-01.10.2
 • Karla Jagić: Zaštita zraka 2021, Medulin, Hrvatska, postersko priopćenje, 15.-17.09.2021.

 • Karla Jagić: 5. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, Hrvatska, postersko priopćenje uz kratko predavanje, 24.-25.04.2021

 • Karla Jagić: 18. Ružičkini dani, Vukovar, Hrvatska, 16.-18.09.2020.

 • Karla Jagić: 4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, Hrvatska, 28.02.2020.

 • Karla Jagić: XII. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.02.2020.

Popularizacija znanosti

 • Darija Klinčić, Marija Dvoršćak, Karla Jagić: radionica “Kemija je čarolija, ali stvarna” i “Šarena kemija” u sklopu IMImobil-a, 26.04.2021., Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko

 • Darija Klinčić, Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a, Dan karijera na PMF-u, WorkIn’ Science – WISe, 07.11.2018., PMF, Zagreb., http://wise.pmf.unizg.hr/

Popis publikacija

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|6605|text|project-id

Dodatne aktivnosti tijekom projekta

 • Karla Jagić: tečaj „Health risk assessment on endocrine disruptorsonline, 26.-30.09.2022.
 • Karla Jagić: seminar „Environmental chemistry towards global change (Chem2Change)“, online, 15.-16.03.2022.
 • Karla Jagić: znanstvena škola „Sveobuhvatni pristup istraživanju antropogenih pritisaka na okoliš“, online, 07.-10.12.2021.
 • Karla Jagić: ljetni tečaj „9th BfR-Summer Academy on Risk Assessment and Risk Communication in Food Safety 2021“, online, 23.-27.08.2021.
 • Darija Klinčić, Karla Jagić: ljetna škola “ 17th edition of RECETOX Summer School”, RECETOX, online, 21.-25.06.2021.
 • Karla Jagić: ljetna škola “15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019”, 17.-21.06.2019., RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Češka

 • Karla Jagić: ljetna škola “XIX. International Chromatography School”, 10.-11.06.2019., FKIT, Zagreb, Croatia

Diplomski radovi

 • Obrana Diplomskog rada: Lucija Besednik, Mikrovalno potpomognuta ekstrakcija polibromiranih difenil etera iz ljudskog mlijeka, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (18.09.2020.)

 • u tijeku je izrada Diplomskog rada Lucije Besednik, studentice diplomskog studija Analitičke kemije i Biokemije na PMF-u

Studentske prakse

 • Voditeljica: Marija Dvoršćak – studentske prakse održane u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija

Priznanja

 • Darija Klinčić: Nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za najmanje 3 izvorna znanstvena rada na kojima je djelatnik prvi autor, a koji su objavljeni u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.) u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science
 • Karla Jagić: Young Scientist Award, 6. Hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2021), Rabac, Hrvatska (03.-06.10.2021.)
 • Karla Jagić: Nagrada za poster na „4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a“, Zagreb, Hrvatska (28.02.2020.)

TEAM BUILDING

 • na kongresu CROTOX 2021, Rabac

 • obilazak Rijeke i planinarenje na Učku