Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp

Hrvatska zaklada za znanost

Voditelj projekta:
Darija Klinčić

Suradnici na projektu:
Marija DvoršćakKarla JagićAndreja Jurič

Trajanje: 1. 10. 2018. – 30. 9. 2023.
Iznos financiranja: 1.424.500,00 HRK

Sažetak
Svrha predloženog projekta je razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje specifičnih kongenera polibromiranih difenil etera (PBDE) u složenim uzorcima kućne prašine i ljudskog mlijeka. PBDE su široko rasprostranjeni u okolišu, akumuliraju se u hranidbenom lancu te dospijevaju u ljude na čije zdravlje mogu imati niz negativnih utjecaja. Kućna prašina prepoznata je kao važan izvor izloženosti ovim spojevima zbog njihove intenzivne uporabe kao usporivača gorenja u predmetima široko korištenim u svakom kućanstvu (namještaj, tekstil, električni i elektronski uređaji) dok je ljudsko mlijeko pouzdan bioindikator izloženosti ljudi ovim spojevima. Razvoj analitičkih metoda uključivat će ispitivanje i usporedbu različitih tehnika ekstrakcije analita iz uzorka pri čemu uz ekstrakciju na čvrstoj fazi i ultrazvučnu ekstrakciju posebno treba naglasiti primjenu dosad nekorištene metode, mikrovalne ekstrakcije. Ispitat će se načini i uvjeti pročišćavanja ekstrakta od interferirajućih spojeva i sastojaka matrice prije završne instrumentne analize. Odredit će se osjetljivost i selektivnost plinskokromatografskog određivanja PBDE-a uz detektore zahvata elektrona, spektrometar masa i spregnuti sustav tandemne spektrometrije masa. Validirane metode bit će provjerene analizom potvrđenih referencijskih uzoraka. Tijekom projekta skupljat će se uzorci ljudskog mlijeka, a u domovima ispitanica paralelno će se uzorkovati i kućna prašina. Optimirane i validirane analitičke metode primijenit će se za analizu PBDE-a u skupljenim uzorcima. Dobiveni rezultati o razinama i raspodjeli PBDE-a bit će prvi takvi u Hrvatskoj i služit će za procjenu važnosti unosa PBDE-a u organizam putem udisanja kućne prašine te izloženosti opće populacije PBDE-ima. Iz svega navedenog zaključit će se postoji li potencijalni rizik za zdravlje ljudi s posebnim naglaskom na osjetljive skupine dojilja, dojenčadi i male djece.

Istraživački tim

dr. sc. Darija Klinčić, v. znan. sur.
voditeljica projekta

dr. sc. Marija Dvoršćak
znan. suradnica

dr. sc. Karla Jagić
viša asistentica (poslijedoktorandica)

Ostali suradnici: dr. sc. Andreja Jurič, viša asistentica (poslijedoktorandica)

Održan Mini simpozij pod nazivom „Zagađivala unutarnjih prostora“ povodom završetka projekta UIP-2017-05-6713 „Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a (DeValApp)”

Dana 8. rujna 2023. godine u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu održan je Mini simpozij pod nazivom „Zagađivala unutarnjih prostora”. Glavni cilj simpozija bio je prikazati rezultate projekta „Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a (DeValApp)”, (HrZZ-UIP-2017-05-6713). Projekt je započeo 2018. godine u sklopu programa „Uspostavni istraživački projekti“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a uz čiju potporu i potporu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada je i organiziran simpozij.

Znanstveni program ovog Mini simpozija bio je podijeljen u dva dijela na kojima su predstavljeni rezultati petogodišnjeg istraživačkog projekta. Oni su uključivali koncepte razvijene tijekom provedbe projekta koji su obradili nova istraživačka područja i otvorili mogućnosti suradnje s drugim istraživačkim skupinama. Također, sudionici su imali priliku za raspravu koja je otvorila nove ideje za daljnja istraživanja različitih uzoraka iz okoliša i ljudi. Izneseni rezultati pokazuju uspješnost ovog projekta, ali njegova najveća vrijednost je formirana istraživačka grupa i stvorena znanstvena podloga koja omogućava daljnjim istraživanjima da doprinesu općoj spoznaji o onečišćujućim tvarima u našem okolišu i njihovom utjecaju na ljudsko zdravlje.

Simpoziju je prisustvovalo ukupno 50 sudionika, a tim projekta DeValApp tom je prilikom ugostio ugledne znanstvenice dr. sc. Jelenu Živančev i dr. sc. Natašu Đurišić-Mladenović sa Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, Srbija, koje su održale inspirativna predavanja predstavljajući Horizon Europe Twinning projekt (TwiNSol-CECs) kao i njihovo iskustvo u područjima zaštite okoliša i praćenja različitih klasa onečišćivača.

Mini simpozij „Zagađivala unutarnjih prostora“ za nas je bio obogaćujuće znanstveno iskustvo. Zahvaljujemo se svim predavačima i sudionicima što su podijelili svoja istraživanja, čime su poboljšali izvrsnost Simpozija. Također, zahvaljujemo se Hrvatskoj zakladi za znanost i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada na potpori koja je bila presudna za cjelokupni uspjeh Mini simpozija i projekta u cijelosti.

Izvedbeni plan       

 

Publikacije

 1. Kljaković-Gašpić, M. Dvoršćak, T. Orct, A. Sekovanić, D. Klinčić, K. Jagić, D. Šebešćen, E. Klasiček, D. Zanellar, Metal(loid)s and persistent organic pollutants in yellow European eel from the Raša River, Croatia, Marine Pollution Bulletin (2023) doi:10.1016/j.marpolbul.2022.114527. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X22012097?via%3Dihub (POVEZNICA)
 2. Jakovljević, M. Dvoršćak, K. Jagić, D. Klinčić, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Indoor Dust in Croatia: Levels, Sources, and Human Health Risks, International Journal of Environmental Research and Public Health (2022) doi:10.3390/ijerph191911848. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/19/11848 (POVEZNICA)
 3. Dvoršćak, I. Jakovljević, K. Jagić, B. Tariba Lovaković, D. Klinčić, Polybrominated diphenyl ethers and polycyclic aromatic hydrocarbons in dust from different indoor environments in Zagreb, Croatia: Levels and human exposure assessment, Indoor Air (2022) doi:10.1111/ina.13145. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.13145 (POVEZNICA)
 4. Tariba Lovaković, K. Jagić, M. Dvoršćak, D. Klinčić, Trace elements in indoor dust—Children’s health risk considering overall daily exposure, Indoor Air (2022) doi:10.1111/ina.13104.      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.13104 (POVEZNICA)
 5. Dvoršćak, K. Jagić, L. Besednik, I. Šimić, D. Klinčić, First application of microwave-assisted extraction in the analysis of polybrominated diphenyl ethers in human milk, Microchemical Journal (2022) doi:10.1016/j.microc.2022.107447. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X22002752?via%3Dihub (POVEZNICA)
 6. Zandona Antonio, K. Jagić Karla, M. Dvoršćak Marija, J. Madunić Josip, D. Klinčić Darija, M. Katalinić Maja PBDEs found in house dust impact human lung epithelial cell homeostasis, Toxics (2022) doi:10.3390/toxics10020097. https://www.mdpi.com/2305-6304/10/2/97 (POVEZNICA)
 7. Jagić, M. Dvoršćak, D. Klinčić, Analysis of brominated flame retardants in the aquatic environment: a review, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (2021) doi:10.2478/aiht-2021-72-3576. https://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2021-72-3576 (POVEZNICA)
 8. Klinčić, B. Tariba Lovaković, K. Jagić, M. Dvoršćak, Polybrominated diphenyl ethers and the multi-element profile of house dust in Croatia: Indoor sources, influencing factors of their accumulation and health risk assessment for humans, Science of the Total Environment (2021) doi:10.1016/j.scitotenv.2021.149430. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721045046?via%3Dihub (POVEZNICA)
 9. Jagić, M. Dvoršćak, A. Jurič, T. Safner, D. Klinčić, Optimization and validation of two-step method for determination of polybrominated diphenyl ethers in Croatian house dust samples, Analytical Methods (2021) doi:10.1039/D1AY00695A. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/AY/D1AY00695A (POVEZNICA)
 10. Jagić, M. Dvoršćak, A. Jurič, T. Safner, D. Klinčić, Preliminary results on polybrominated diphenyl ether contamination status in Croatian households and insights into children’s exposure, Environmental Toxicology and Pharmacology (2021) doi:10.1016/j.etap.2021.103603. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1382668921000223?via%3Dihub (POVEZNICA)
 11. Klinčić, M. Dvoršćak, K. Jagić, G. Mendaš, S. Herceg Romanić, Levels and distribution of polybrominated diphenyl ethers in humans and environmental compartments: a comprehensive review of the last five years of research, Environmental Science and Pollution Research (2020) doi:10.1007/s11356-020-07598-7. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-07598-7 (POVEZNICA)

Predavanja

 • Sanja Stipičević, Postojana organska zagađivala (POPs), ljetna škola ToxLearn4EU, IMI, Zagreb, 12.07.2023.
 • Sanja Stipičević, Izloženost ljudi postojanim organskim zagađivalima iz okoliša, Tjedan karijera, Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, 16.05.2023.
 • Karla Jagić, Usporivači gorenja: dvije strane medalje, Inkubator ideja @IMI, 27.04.2023.
 • Marija Dvoršćak, Nepozvani gosti u kućnoj prašini – polibromirani difenil eteri, Osnovna škola Đurđevac, 21.05.2021.

 • Darija Klinčić, Prezentacija znanstveno-istraživačkog rada u sklopu projekta DeValApp, IMI, 07.05.2021.
 • Marija Dvoršćak, Polibromirani difenil eteri – kako smo im izloženi, IMI, 02.12.2020.
 • Marija Dvoršćak, Suživot s polibromiranim difenil eterima, Stručni skup učitelja biologije AZOO, 08.07.2020., webinar
 • Marija Dvoršćak, Postojana organska zagađivala – od primjene do nuspojava, Županijski stručni skup za nastavnike biologije u strukovnim školama Grada Zagreba, 02.03.2020., Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

 • M. Dvoršćak, Postojana organska zagađivala u okolišu i ljudima (organoklorirani i organobromirani spojevi), prezentacija, dio nastave održan na IMI-u 2019. za učenike Medicinske škole Vrapče, predmet Higijena i preventivna medicina (21.10.-26.11.2019.)
 • Darija Klinčić, Bromirani usporivači gorenja i njihov utjecaj na zdravlje ljudi, Iskustva i novosti zdravstvene struke u svrhu usavršavanja i osuvremenjivanja nastave (IMI, ASOO), 22.11.2018., IMI, Zagreb
 • Marija Dvoršćak, Suživot s bromiranim spojevima, Znanstveni razgovori mladih, 21.11.2018., IMI, Zagreb

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 • Karla Jagić:  43rd International Symposium on Halogented Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2023), Maastricht, Nizozemska, postersko priopćenje, 10.-14.09.2023.

 • Marija Dvoršćak; Darija Klinčić, Karla Jagić: 13th International Congress of the Serbian Society of Toxicology and 1st TOXSEE Regional Conference – Present and Future of toxicology: challenges and opportunities, Beograd, Srbija, tri posterska priopćenja, 10. -13.05.2023.
 • Karla Jagić: 22nd European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC22), Ljubljana, Slovenija, postersko priopćenje, 05.-08.12.2022.
 • Darija Klinčić, Marija Dvoršćak: 11th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Kemer, Turska, dva posterska priopćenja, 02.-05.11.2022.

 • Karla Jagić: 10th International Symposium on Flame Retardants (BFR2022), Atena, Grčka, postersko priopćenje, 04.-07.09.2022.

 • Ivana Jakovljević: XIV. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska , postersko priopćenje, 24.-25.02.2022.
 • Karla Jagić:  21st European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC21), Novi Sad, Srbija, usmeno priopćenje, 30.11.-03.12.2021.

 • Marija Dvoršćak: 41st International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2021), virtual congress, postersko priopćenje, 08.-11.11.2021.
 • Karla Jagić: 27. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (HSKIKI 2021), Veli Lošinj, Hrvatska, postersko priopćenje, 05.-08.10.2021.

 • Marija Dvoršćak: 6. Hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2021), Rabac, Hrvatska, postersko priopćenje, 03.-06.10.2021.

 • Karla Jagić: 6. Hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2021), Rabac, Hrvatska, usmeno priopćenje, 03.-06.10.2021.

 • Karla Jagić: 56th Congress of the European Societies of Toxicology (EURUTOX 2021), virtual congress, postersko priopćenje, 27.09.-01.10.2
 • Karla Jagić: Zaštita zraka 2021, Medulin, Hrvatska, postersko priopćenje, 15.-17.09.2021.

 • Karla Jagić: 5. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, Hrvatska, postersko priopćenje uz kratko predavanje, 24.-25.04.2021

 • Karla Jagić: 18. Ružičkini dani, Vukovar, Hrvatska, 16.-18.09.2020.

 • Karla Jagić: 4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, Hrvatska, 28.02.2020.

 • Karla Jagić: XII. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.02.2020.

Popularizacija znanosti

 • Darija Klinčić, Marija Dvoršćak, Karla Jagić: radionica „Zabavna strana kemije“ u sklopu IMImobil-a, 01.06.2023., Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb

 • Darija Klinčić, Marija Dvoršćak, Karla Jagić: radionica “Kemija je čarolija, ali stvarna” i “Šarena kemija” u sklopu IMImobil-a, 26.04.2021., Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko

 • Darija Klinčić, Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a, Dan karijera na PMF-u, WorkIn’ Science – WISe, 07.11.2018., PMF, Zagreb., http://wise.pmf.unizg.hr/

Popis publikacija

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|6605|text|project-id

Dodatne aktivnosti tijekom projekta

 • Karla Jagić: tečaj „Osnove rada u WordPressu“, online, 21.11.-23.11.2022.
 • Karla Jagić, Marija Dvoršćak: „Risk assessment of regulated products (EFSA)“, online, 28.09.-30.09.2022.
 • Karla Jagić: tečaj „Health risk assessment on endocrine disruptorsonline, 26.-30.09.2022.
 • Karla Jagić: seminar „Environmental chemistry towards global change (Chem2Change)“, online, 15.-16.03.2022.
 • Marija Dvoršćak, Karla Jagić: seminar „Uvod u LC-MS“, Labtim, Zagreb, 07.02.2022.
 • Karla Jagić: znanstvena škola „Sveobuhvatni pristup istraživanju antropogenih pritisaka na okoliš“, online, 07.-10.12.2021.
 • Karla Jagić: ljetni tečaj „9th BfR-Summer Academy on Risk Assessment and Risk Communication in Food Safety 2021“, online, 23.-27.08.2021.
 • Darija Klinčić, Karla Jagić: ljetna škola “ 17th edition of RECETOX Summer School”, RECETOX, online, 21.-25.06.2021.
 • Karla Jagić: ljetna škola “15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019”, 17.-21.06.2019., RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Češka

 • Karla Jagić: ljetna škola “XIX. International Chromatography School”, 10.-11.06.2019., FKIT, Zagreb, Croatia

Doktorska disertacija

 • Karla Jagić: Analiza tragova polibromiranih difenil-etera u kućnoj prašini i ljudskome mlijeku radi procjene rizika za ljudsko zdravlje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 26.10.2022

Diplomski radovi

 • Obrana Diplomskog rada: Lucija Besednik, Mikrovalno potpomognuta ekstrakcija polibromiranih difenil etera iz ljudskog mlijeka, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (18.09.2020.)

 • u tijeku je izrada Diplomskog rada Lucije Besednik, studentice diplomskog studija Analitičke kemije i Biokemije na PMF-u

Studentske prakse

 • Voditeljica: Marija Dvoršćak – studentske prakse održane u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija

Priznanja

 • Karla Jagić: Nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za najmanje 3 izvorna rada na kojima je djelatnik prvi autor, a koji su objavljeni u prethodnoj kalendarskoj godini (2021.) u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science
 • Darija Klinčić: Nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za najmanje 3 izvorna znanstvena rada na kojima je djelatnik prvi autor, a koji su objavljeni u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.) u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science
 • Karla Jagić: Young Scientist Award, 6. Hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2021), Rabac, Hrvatska (03.-06.10.2021.)
 • Karla Jagić: Nagrada za poster na „4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a“, Zagreb, Hrvatska (28.02.2020.)

Suradnja – projekti

 • 2022. – 2024. – “Upoznaj toksičnost – živi sigurno (MeeTox)” – Erasmus+ projekt Udruženja toksikologa Srbije, Hrvatskoga toksikološkoga društva, Farmaceutskoga fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

 • 2022. – 2023. – “Polibromirani difenil-eteri u prašini javnih prostora – predstavljaju li rizik za ljudsko zdravlje?”, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), voditeljica Karla Jagić
 • 2020. – 2021. – “Razvoj analitičkih metoda u svrhu dobivanja prvih podataka o izloženosti ljudi u Hrvatskoj bromiranim spojevima”, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), voditeljica Marija Dvoršćak

Projektni dan (08.09.2023.)

 • Brošura

TEAM BUILDING

 • posjet Cerovačkim špiljama i Memorijalnom centru „Nikola Tesla“

 • na kongresu CROTOX 2021, Rabac

 • obilazak Rijeke i planinarenje na Učku