Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp

Hrvatska zaklada za znanost

Voditelj projekta:
Darija Klinčić

Suradnici na projektu:
Marija DvoršćakKarla JagićAndreja Jurič

Trajanje: 1. 10. 2018. – 30. 9. 2023.
Iznos financiranja: 1.424.500,00 HRK

Sažetak
Svrha predloženog projekta je razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje specifičnih kongenera polibromiranih difenil etera (PBDE) u složenim uzorcima kućne prašine i ljudskog mlijeka. PBDE su široko rasprostranjeni u okolišu, akumuliraju se u hranidbenom lancu te dospijevaju u ljude na čije zdravlje mogu imati niz negativnih utjecaja. Kućna prašina prepoznata je kao važan izvor izloženosti ovim spojevima zbog njihove intenzivne uporabe kao usporivača gorenja u predmetima široko korištenim u svakom kućanstvu (namještaj, tekstil, električni i elektronski uređaji) dok je ljudsko mlijeko pouzdan bioindikator izloženosti ljudi ovim spojevima. Razvoj analitičkih metoda uključivat će ispitivanje i usporedbu različitih tehnika ekstrakcije analita iz uzorka pri čemu uz ekstrakciju na čvrstoj fazi i ultrazvučnu ekstrakciju posebno treba naglasiti primjenu dosad nekorištene metode, mikrovalne ekstrakcije. Ispitat će se načini i uvjeti pročišćavanja ekstrakta od interferirajućih spojeva i sastojaka matrice prije završne instrumentne analize. Odredit će se osjetljivost i selektivnost plinskokromatografskog određivanja PBDE-a uz detektore zahvata elektrona, spektrometar masa i spregnuti sustav tandemne spektrometrije masa. Validirane metode bit će provjerene analizom potvrđenih referencijskih uzoraka. Tijekom projekta skupljat će se uzorci ljudskog mlijeka, a u domovima ispitanica paralelno će se uzorkovati i kućna prašina. Optimirane i validirane analitičke metode primijenit će se za analizu PBDE-a u skupljenim uzorcima. Dobiveni rezultati o razinama i raspodjeli PBDE-a bit će prvi takvi u Hrvatskoj i služit će za procjenu važnosti unosa PBDE-a u organizam putem udisanja kućne prašine te izloženosti opće populacije PBDE-ima. Iz svega navedenog zaključit će se postoji li potencijalni rizik za zdravlje ljudi s posebnim naglaskom na osjetljive skupine dojilja, dojenčadi i male djece.

Istraživački tim

dr. sc. Darija Klinčić, znan. sur.
voditeljica projekta

dr. sc. Marija Dvoršćak
poslijedoktorandica

Karla Jagić, mag. chem.
doktorandica

Ostali suradnici: Andreja Jurič, mag. ing. bioproc., doktorandica

Izvedbeni plan       

 

Publikacije

 1. D. Klinčić, M. Dvoršćak, K. Jagić, G. Mendaš, S. Herceg Romanić, Levels and distribution of polybrominated diphenyl ethers in humans and environmental compartments: a comprehensive review of the last five years of research. Environ Sci Pollut Res (2020) doi:10.1007/s11356-020-07598-7. POVEZNICA
 2. K. Jagić, M. Dvoršćak, A. Jurič, T. Safner, D. Klinčić, Preliminary results on polybrominated diphenyl ether contamination status in Croatian households and insights into children’s exposure,  Environ Toxicol Pharmacol(2021) doi: 10.1016/j.etap.2021.103603. POVEZNICA.

Predavanja

 • Marija Dvoršćak, Suživot s polibromiranim difenil eterima, Stručni skup učitelja biologije AZOO, 08.07.2020., webinar
 • Marija Dvoršćak, Postojana organska zagađivala – od primjene do nuspojava, Županijski stručni skup za nastavnike biologije u strukovnim školama Grada Zagreba, 02.03.2020., Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

 • M. Dvoršćak, Postojana organska zagađivala u okolišu i ljudima (organoklorirani i organobromirani spojevi), prezentacija, dio nastave održan na IMI-u 2019. za učenike Medicinske škole Vrapče, predmet Higijena i preventivna medicina (21.10.-26.11.2019.)
 • Darija Klinčić, Bromirani usporivači gorenja i njihov utjecaj na zdravlje ljudi, Iskustva i novosti zdravstvene struke u svrhu usavršavanja i osuvremenjivanja nastave (IMI, ASOO), 22.11.2018., IMI, Zagreb
 • Marija Dvoršćak, Suživot s bromiranim spojevima, Znanstveni razgovori mladih, 21.11.2018., IMI, Zagreb

Posterska priopćenja

 • Karla Jagić: 18. Ružičkini dani, Vukovar, Hrvatska, 16.-18.09.2020.

 • Karla Jagić: 4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, Hrvatska, 28.02.2020.

 • Karla Jagić: XII. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.02.2020.

Popularizacija znanosti

 • Darija Klinčić, Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a, Dan karijera na PMF-u, WorkIn’ Science – WISe, 07.11.2018., PMF, Zagreb., http://wise.pmf.unizg.hr/

Popis publikacija

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|6605|text|project-id

Dodatne aktivnosti tijekom projekta

Karla Jagić

 • Ljetna škola: “15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019”, 17.-21.06.2019., RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

 • Ljetna škola: XIX. International Chromatography School, 10.-11.06.2019., FKIT, Zagreb, Croatia

Diplomski radovi

 • Obrana Diplomskog rada: Lucija Besednik, Mikrovalno potpomognuta ekstrakcija polibromiranih difenil etera iz ljudskog mlijeka, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (18.09.2020.)

 • u tijeku je izrada Diplomskog rada Lucije Besednik, studentice diplomskog studija Analitičke kemije i Biokemije na PMF-u

Priznanja

 • Karla Jagić: Nagrada za poster na „4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a“, Zagreb, Hrvatska (28.02.2020.)

Izlet 17. svibnja 2019.-TEAM BUILDING

 • obilazak Rijeke i planinarenje na Učku