Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp

Hrvatska zaklada za znanost

Voditelj projekta:
Darija Klinčić

Suradnici na projektu:
Marija DvoršćakKarla JagićAndreja Jurič

Trajanje: 1. 10. 2018. – 30. 9. 2023.
Iznos financiranja: 1.424.500,00 HRK

Sažetak
Svrha predloženog projekta je razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje specifičnih kongenera polibromiranih difenil etera (PBDE) u složenim uzorcima kućne prašine i ljudskog mlijeka. PBDE su široko rasprostranjeni u okolišu, akumuliraju se u hranidbenom lancu te dospijevaju u ljude na čije zdravlje mogu imati niz negativnih utjecaja. Kućna prašina prepoznata je kao važan izvor izloženosti ovim spojevima zbog njihove intenzivne uporabe kao usporivača gorenja u predmetima široko korištenim u svakom kućanstvu (namještaj, tekstil, električni i elektronski uređaji) dok je ljudsko mlijeko pouzdan bioindikator izloženosti ljudi ovim spojevima. Razvoj analitičkih metoda uključivat će ispitivanje i usporedbu različitih tehnika ekstrakcije analita iz uzorka pri čemu uz ekstrakciju na čvrstoj fazi i ultrazvučnu ekstrakciju posebno treba naglasiti primjenu dosad nekorištene metode, mikrovalne ekstrakcije. Ispitat će se načini i uvjeti pročišćavanja ekstrakta od interferirajućih spojeva i sastojaka matrice prije završne instrumentne analize. Odredit će se osjetljivost i selektivnost plinskokromatografskog određivanja PBDE-a uz detektore zahvata elektrona, spektrometar masa i spregnuti sustav tandemne spektrometrije masa. Validirane metode bit će provjerene analizom potvrđenih referencijskih uzoraka. Tijekom projekta skupljat će se uzorci ljudskog mlijeka, a u domovima ispitanica paralelno će se uzorkovati i kućna prašina. Optimirane i validirane analitičke metode primijenit će se za analizu PBDE-a u skupljenim uzorcima. Dobiveni rezultati o razinama i raspodjeli PBDE-a bit će prvi takvi u Hrvatskoj i služit će za procjenu važnosti unosa PBDE-a u organizam putem udisanja kućne prašine te izloženosti opće populacije PBDE-ima. Iz svega navedenog zaključit će se postoji li potencijalni rizik za zdravlje ljudi s posebnim naglaskom na osjetljive skupine dojilja, dojenčadi i male djece.

Istraživački tim

dr. sc. Darija Klinčić, znan. sur.
voditeljica projekta

dr. sc. Marija Dvoršćak
poslijedoktorandica

Karla Jagić, mag. chem.
doktorandica

Ostali suradnici: Andreja Jurič, mag. ing. bioproc., doktorandica

Izvedbeni plan       

 

Prvi rad u sklopu projekta

 1. Klinčić, M. Dvoršćak, K. Jagić, G. Mendaš, S. Herceg Romanić, Levels and distribution of polybrominated diphenyl ethers in humans and environmental compartments: a comprehensive review of the last five years of research. Environ Sci Pollut Res (2020) doi:10.1007/s11356-020-07598-7. POVEZNICA

Predavanja

 • Marija Dvoršćak, Suživot s polibromiranim difenil eterima, Stručni skup učitelja biologije AZOO, 08.07.2020., webinar
 • Marija Dvoršćak, Postojana organska zagađivala – od primjene do nuspojava, Županijski stručni skup za nastavnike biologije u strukovnim školama Grada Zagreba, 02.03.2020., Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

 • M. Dvoršćak, Postojana organska zagađivala u okolišu i ljudima (organoklorirani i organobromirani spojevi), prezentacija, dio nastave održan na IMI-u 2019. za učenike Medicinske škole Vrapče, predmet Higijena i preventivna medicina (21.10.-26.11.2019.)
 • Darija Klinčić, Bromirani usporivači gorenja i njihov utjecaj na zdravlje ljudi, Iskustva i novosti zdravstvene struke u svrhu usavršavanja i osuvremenjivanja nastave (IMI, ASOO), 22.11.2018., IMI, Zagreb
 • Marija Dvoršćak, Suživot s bromiranim spojevima, Znanstveni razgovori mladih, 21.11.2018., IMI, Zagreb

Posterska priopćenja

 • Karla Jagić: 18. Ružičkini dani, Vukovar, Hrvatska, 16.-18.09.2020.

 • Karla Jagić: 4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, Hrvatska, 28.02.2020.

 • Karla Jagić: XII. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.02.2020.

Popularizacija znanosti

 • Darija Klinčić, Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a, Dan karijera na PMF-u, WorkIn’ Science – WISe, 07.11.2018., PMF, Zagreb., http://wise.pmf.unizg.hr/

Popis publikacija

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|HRZZ-UIP-2017-05-6713|text|project

Dodatne aktivnosti tijekom projekta

Karla Jagić

 • Ljetna škola: “15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019”, 17.-21.06.2019., RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

 • Ljetna škola: XIX. International Chromatography School, 10.-11.06.2019., FKIT, Zagreb, Croatia

Diplomski radovi

 • Obrana Diplomskog rada: Lucija Besednik, Mikrovalno potpomognuta ekstrakcija polibromiranih difenil etera iz ljudskog mlijeka, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (18.09.2020.)

 • u tijeku je izrada Diplomskog rada Lucije Besednik, studentice diplomskog studija Analitičke kemije i Biokemije na PMF-u

Priznanja

 • Karla Jagić: Nagrada za poster na „4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a“, Zagreb, Hrvatska (28.02.2020.)

Izlet 17. svibnja 2019.-TEAM BUILDING

 • obilazak Rijeke i planinarenje na Učku