Andreja Jurič

Jedinica za toksikologiju

dr. sc. / poslijedoktorand

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 4. rujna 1987.

Obrazovanje

 • 2017.-2021. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam
 • 2010.-2013. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, diplomski studij Bioprocesno inženjerstvo
 • 2006.-2010. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, preddiplomski studij Biotehnologija

Radno iskustvo

 • Veljača 2022. – poslijedoktorandica u Jedinici za toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2017.-veljača 2022. – asistentica u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • Studeni 2014.-studeni 2015. – Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Primjena plinske kromatografije sa spektrometrijom masa u analizi fitokemikalja, identifikacija zlouporabe psihoaktivnih tvari u odabranim populacijama; razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje tragova organskih zagađivala i njihovih produkata razgradnje u biološkim i okolišnim uzorcima; procjena učinaka na  zdravlje, iskustvo rada sa staničnim linijama te u primjeni molekularno-bioloških metoda za detekciju oštećenja molekule DNA

Znanstvenostručna usavršavanja

 • „Continuing Education Course Old methods, new perspective: new regulation and approach to toxicity testing of food chemicals”, Rabac, Hrvatska (2021.)
 • Studijski boravak u Food Chemistry Division, Department of Agriculture, Food and Marine, Backweston Laboratory Campus, Irska (16. Travnja 2021. – 16. lipnja 2021.)
 • „Razumijevanje i primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017“ (2019.)
 • „Comet Workshop” – Basic comet assay techniques, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2019.)
 • „EUROTOX Specialized Toxicology Course in Regulatory Toxicology”, Otočec, Slovenija (2018.)
 • „HPLC Fundaments – Theory and Practice”, Zagreb (2017.)

Nagrade i priznanja

 • Dobitnica Rektorove nagrade za rad Zeleno, zeleno, zeleno: otapala, katalizatori, procesi u akademskoj godini 2010./2011.
 • Dobitnica COST, EUROTOX i stipendije Hrvatskog toksikološkog društva za poticanje rada mladih znanstvenika

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Članica Organizacijskog odbora Hrvatskog kongresa toksikologa – CROTOX 2021 (3 – 6 listopada 2021., Rabac, Hrvatska)
 • Članica radne skupine „Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Članica Hrvatskog toksikološkoga društva (HTD)

Popis publikacija