Andreja Jurič

Zavod za toksikologiju

dr. sc. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 4. rujna 1987.

Obrazovanje

 • 2017.-2021. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam
 • 2010.-2013. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, diplomski studij Bioprocesno inženjerstvo
 • 2006.-2010. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, preddiplomski studij Biotehnologija

Radno iskustvo

 • studeni 2023. – znanstvena suradnica u Zavodu za toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • veljača 2022. – studeni 2023. – poslijedoktorandica u Jedinici za toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2017. – veljača 2022. – asistentica u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2014. – 2015. – vještakinja za toksikološka vještačenja u Službi kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Primjena plinske kromatografije sa spektrometrijom masa u analizi fitokemikalja, identifikacija zlouporabe psihoaktivnih tvari u odabranim populacijama; razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje tragova organskih zagađivala i njihovih produkata razgradnje u biološkim i okolišnim uzorcima; procjena učinaka na  zdravlje, iskustvo rada sa staničnim linijama te u primjeni molekularno-bioloških metoda za detekciju oštećenja molekule DNA

Znanstvenostručna usavršavanja

 • „Continuing Education Course Old methods, new perspective: new regulation and approach to toxicity testing of food chemicals”, Rabac, Hrvatska (2021.)
 • Studijski boravak u Food Chemistry Division, Department of Agriculture, Food and Marine, Backweston Laboratory Campus, Irska (16. Travnja 2021. – 16. lipnja 2021.)
 • „Razumijevanje i primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017“ (2019.)
 • „Comet Workshop” – Basic comet assay techniques, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2019.)
 • „EUROTOX Specialized Toxicology Course in Regulatory Toxicology”, Otočec, Slovenija (2018.)
 • „HPLC Fundaments – Theory and Practice”, Zagreb (2017.)

Nagrade i priznanja

 • Dobitnica Rektorove nagrade za rad Zeleno, zeleno, zeleno: otapala, katalizatori, procesi u akademskoj godini 2010./2011.
 • Dobitnica COST, EUROTOX i stipendije Hrvatskog toksikološkog društva za poticanje rada mladih znanstvenika

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Članica izvršnog uredničkog odbora časopisa Arhiv za higijenu okoline i toksikologiju
 • Članica Organizacijskog odbora Hrvatskog kongresa toksikologa – CROTOX 2021 (3. – 6. listopada 2021., Rabac, Hrvatska)
 • Članica radne skupine „Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Članica Hrvatskog toksikološkog društva (HTD)
 • Članica Hrvatskog genetičkog društva (HGD)

Popis objavljenih publikacija