Karla Jagić

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / viša asistentica

Obrazovanje

 • 2022. Diploma doktora prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2018. Diploma sveučilišnog magistra kemije − analitička kemija i biokemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2016. Diploma sveučilišnog prvostupnika kemije
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

• 2019. – danas – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2018. – 2023. Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp, HrZZ (suradnica)
 • 2022. – 2023. Polibromirani difenil-eteri u prašini javnih prostora – predstavljaju li rizik za ljudsko zdravlje?, Zaklada HAZU (voditeljica)
 • 2020. – 2021. Razvoj analitičkih metoda u svrhu dobivanja prvih podataka o izloženosti ljudi u Hrvatskoj bromiranim spojevima, Zaklada HAZU (suradnica)

Popularizacijski projekti

 • 2022. – 2024. Upoznaj toksičnost – živi sigurno – MeeTox, EU Erasmus+ KA2 (suradnica)
 • 2021. Zdrav k’o zmaj, Društvo „Naša djeca“ Ozalj/IMImobil 2021 (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • postojana organska zagađivala,
 • okolišni uzorci, biološki uzorci,
 • procjena rizika za ljudsko zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2022. Ljetna škola „Risk Assessment of regulated products“, EFSA, online
  Osnove rada u WordPressu, SRCE, online
  Uvod u LC-MS, Labtim, Zagreb
  Environmental Chemistry Towards Global Change – Chem2Change, ACE, online
  Health Risk Assessment of Endocrine Disruptors, Karolinska Institutet, online
 • 2021. 17th RECETOX Summer School 2021, RECETOX, online
  9th BfR-Summer Academy 2021 – Lecture Series, BfR, online
  Znanstvena škola „Sveobuhvatni pristup istraživanju antropogenih pritisaka na okoliš“, IRB, online
 • 2019. 15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019, RECETOX, Brno, Češka
  XIX. International Chromatography School, FKIT, Zagreb

Nagrade i priznanja

 • 2022. Godišnja nagrada za znanstvena i stručna dostignuća za najmanje tri izvorna znanstvena rada na kojima je djelatnik prvi autor, a koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science, IMI, Zagreb
 • 2021. Stipendija „Young Scientist“ za sudjelovanje na 6. hrvatskom toksikološkom kongresu (CROTOX2021), HTD, Rabac
 • 2020. Priznanje za najbolje postersko priopćenje na 4. smpoziju studenata doktorskih studija PMF-a, PMF, Zagreb

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko toksikološko društvo (tajnica, 2023. – danas)

Popis objavljenih publikacija