Karla Jagić

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / viša asistentica (poslijedoktorandica)

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 19. srpnja 1991.

Obrazovanje

 • 2022. – doktorica znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, smjer: Analitička kemija, naslov disertacije: Analiza tragova polibromiranih-difenil-etera u kućnoj prašini I ljudskome mlijeku radi procjene rizika za ljudsko zdravlje
 • 2018. – magistra kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu smjer: Analitička kemija i Biokemija

Radno iskustvo

• 2023. – viša asistentica (poslijedoktorandica), Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
• 2019. – 2023. – asistent-doktorand, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje postojanih organskih zagađivala u okolišnim i biološkim uzorcima
 • istraživanje raspodjele i razina postojanih organskih zagađivala u okolišnim i biološkim uzorcima
 • procjena rizika za ljudsko zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2022. – ljetna škola „Risk Assessment of regulated products“ (online, EFSA)
 • 2022. – tečaj „Osnove rada u WordPressu“ (online, Sveučilišni računski centar – Srce)
 • 2022. – seminar „Uvod u LC-MS“ (Zagreb, Labtim)
 • 2022. – seminar „Environmental Chemistry Towards Global Change – Chem2Change“ (online, ACE)
 • 2022. – tečaj: „Health Risk Assessment of Endocrine Disruptors“ (online, Karolinska Institutet)
 • 2021. – međunarodna ljetna škola „17th RECETOX Summer School 2021“ (online)
 • 2021. – međunarodna ljetna škola „9th BfR-Summer Academy 2021:Lecture Series“ (online)
 • 2021. – znanstvena škola „Sveobuhvatni pristup istraživanju antropogenih pritisaka na okoliš“ (online, IRB)
 • 2019. – međunarodna ljetna škola „15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019“, Brno, Češka (RECETOX)
 • 2019. – međunarodna ljetna škola „XIX. International Chromatography School“, Zagreb (FKIT)

Nagrade i priznanja

 • 2022. – dobitnica godišnje nagrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za znanstvena i stručna dostignuća za najmanje 3 izvorna znanstvena rada na kojima je djelatnik prvi autor objavljenim u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science
 • 2021. – dobitnica stipendije „Young Scientist“ za sudjelovanje na kongresu „6th Croatian Congress of Toxicology“
 • 2020. – priznanje za najbolje postersko priopćenje na „4. Simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a“

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko toksikološko društvo

Ostalo

Popis sudjelovanja na projektima

Popis objavljenih publikacija