Dozimetrija elektromagnetskog zračenja za provedbu projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Voditelj projekta: Ivica Prlić

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet

www.e-skole.hr, www.carnet.hr

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet javna je ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju u rasponu od mreža i internetske infrastrukture, preko različitih e-Usluga do kibernetske sigurnosti i korisničke podrške. U sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” CARNet provodi dozimetriju elektromagnetskog zračenja u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada – IMI,  multidisciplinarnom znanstvenom ustanovom u kojoj se istražuju mehanizmi djelovanja različitih kemijskih i fizikalnih čimbenika na zdravlje ljudi i okoliš.

Posljednjih godina uporaba Wi-Fi radijskih primopredajnika ubrzano raste. Korištenjem takve tehnologije, elektronički uređaji radijski se povezuju s računalnom mrežom putem mikrovalova ili elektromagnetskih polja radijske frekvencije (RF) čime se otklanja ili smanjuje potreba za spajanjem mrežnim kabelima. Bežični radijski sustavi pružaju slobodu kretanja s uređajem unutar škole (prijenosno računalo, tablet ili pametni telefon) te ih je lakše, a ponekad i jeftinije ostvariti nego žičane mreže. Takve nove tehnologije postale su dio životne, ali i školske svakodnevice. Najbolji primjer za to je prijenosno računalo koje je spojeno na Internet putem Wi-Fi usmjernika (modema/routera). Danas Wi-Fi pristupne točke možemo pronaći u mnogim javnim i privatnim

prostorima, stoga treba imati na umu da su ljudi koji su okruženi Wi-Fi signalom povremeno izloženi niskoj razini elektromagnetskih polja prilikom korištenja Interneta za poslovne ili privatne svrhe (od usmjernika kao pristupnih točaka).

PILOT PROJEKT e-Škole

Wi-Fi radijsko povezivanje prisutno je već duže vrijeme i u školama te se trenutno  mjeri u sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” kojeg Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet provodi od 2015. do 2018. godine. Pilot projekt e-Škole obuhvaća 10 % škola (101 osnovna i 50 srednjih škola) iz cijele Hrvatske te je dio šireg programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ koji se provodi od 2015. do 2022. godine i koji planira obuhvatiti minimalno 60 % svih hrvatskih škola. Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti mrežu digitalno zrelih škola za 21. stoljeće podizanjem razine digitalne zrelosti 151 škole uključene u projekt. U digitalno zrelim školama predviđa se aktivna i svakodnevna uporaba informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi i poslovanju škole koja doprinosi:

  • razvoju digitalne kompetencije učenika
  • razvoju digitalne kompetencije nastavnika
  • učinkovitom i transparentnom upravljanju školom.

PRIKUPLJENI PODACI I DALJNJI PLANOVI

Prema dosad prikupljenim znanstvenim informacijama te analizama dobivenim tijekom mjerenja u sklopu pilot projekta e-Škole, IMI je došao do zaključaka da ne postoje razlozi zbog kojih se Wi-Fi radijski sustavi ne bi trebali nastaviti koristiti u školama te na drugim mjestima. S obzirom na to da razina emitiranih elektromagnetskih polja (od Wi-Fi tehnologije i ostalih radijskih uređaja) može biti predmet propitivanja ili zabrinutosti kod roditelja, nastavnika i ostalih dionika, CARNet i IMI planiraju u sklopu pilot projekta e-Škole nastaviti provoditi relevantna mjerenja elektromagnetskih polja. Uz to, planira se nastaviti i istraživanje mogućih utjecaja koje elektromagnetska polja od Wi-Fi i drugih radiokomunikacijskih uređaja, koji se koriste ili će se koristiti u redovnim nastavnim procesima u hrvatskim školama, mogu imati na zdravlje. Sve navedeno provodit će se s ciljem prikupljanja sigurnih, pouzdanih, točnih i ažurnih podataka koji će se potom koristiti za daljnja mjerenja, posebice u svrhu epidemioloških i socioloških istraživanja te unapređenje nastavnih procesa.