Silvija Kobešćak

Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju

bacc. admin. publ. / Tehnički suradnik

Mjesto i datum rođenja

Našice, 4. veljače 1981.

Obrazovanje

  • Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava, Pravni fakultet, Zagreb
  • Studij upravnog prava, Veleučilište u Požegi
  • Opća gimnazija, S.Š. Stjepan Ivšić, Orahovica

Radno iskustvo

  • Viši stručni referent za kadrovske poslove – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  • Viši referent/imovinsko-pravni poslovi – Dalekovod-Projekt d.o.o.
  • Viši referent/imovinsko-pravni poslovi – Dalekovod d.d.
  • Administrativni referent – Bonus Agencija za zastupanje u osiguranju

Znanstvenostručna usavršavanja

  • Edukacije iz područja javne nabave
  • ECDL osnovni