Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 22. svibnja 1969.

Obrazovanje

 • 2002.-2005. Specijalizacija iz medicine rada; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. Disertacija; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999. Magisterij znanosti; Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1995. Medicinski fakultet; Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • Od 1997. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Epidemiologija: Utjecaj čimbenika okoliša na zdravlje radnika i opće populacije
 • Regulatorna toksikologija: Članica Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije (ECHA) (ocjena prijedloga usklađenog razvrstavanja i označavanja (CLH), ograničenja i odobrenja upotrebe kemikalija, te prijedloga graničnih vrijednosti izloženosti na radnom mjestu (OEL); ocjena dosjea za registraciju sredstava za zaštitu bilja)
 • Centar za kontrolu otrovanja: 24-satna dežurstva
 • Statistička analiza: analiza eksperimentalnih i epidemioloških podataka

Znanstvenostručna usavršavanja

 • RUJAN 2023. STATA workshop “Bayesian Model Averaging”, STATA Corp. LLC., USA; virtualno
 • SVIBANJ 2023. EFSA project workshop „Preparatory work on how to report, use and interpret historical control data in (eco)toxicity studies“; virtualno
 • OŽUJAK 2019. Workshop on CLH-related human health issues, the European Chemicals Agency (ECHA), Helsinki, Finska
 • VELJAČA 2019. BTSF Training Course on the Application of the “EFSA/ECHA GUIDANCE to identify ENDOCRINE DISRUPTORS”, the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Chemicals Agency (ECHA), Brussels, Belgija
 • SVIBANJ 2017. International workshop on Risk Assessment of Endocrine Disruptors: derivation of
 • reference doses (tolerable exposure levels) for humans, University Hospital, Copenhagen, Danska)
 • TRAVANJ 2017. Continuing Education Programme – Mixtures Toxicity and Risk Assessment, BTS (The British Toxicology Congress) 2017, Liverpool, UK
 • TRAVANJ 2016. Tečaj „2nd course on Computational toxicology and Modelling tools“, EFSA, Parma; RIVM, Nizozemska; (Parma, Italija)
 • 2006.-2011. Edukacija iz toksikologije s područja procjene rizika toksičnosti pesticida u sisavaca u okviru europskih CARDS i twinning projekata, Zagreb, UK
 • LIPANJ 2005. Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology, Harvard School of Public Health i Karolinska Institutet, Cison di Valmarino, Italija
 • LISTOPAD 2002. Bone Histomorphometry Training Course, European Calcified Tissue Society (ECTS), Aarhus, Denmark
 • RUJAN 1998. EUROTOX Education Course “Principles of Risk Assessment”, Pula, Hrvatska

Nagrade i priznanja

 • Godišnja nagrada za mlade znanstvenike Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2001. god.; Nagrada za najbolji doktorat u području temeljnih medicinskih znanosti obranjen na Medicinskom fakultetu u ak. god. 2001./2002.;
 • Nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za originalni znanstveni rad objavljen u koautorstvu u 2005. godini u najboljim časopisima

Ostalo

TEKUĆI PROJEKTI

 • 2024.-2027. HumEnHealth: Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja; voditelj: prim. dr. sc. J. Macan; izvor financiranja: European Union – Next Generation EU; suradnica
 • 2022.-2029. PARC: Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals; HORIZON Europe; voditelj: French Agency for Food Safety, Environmental Protection and Occupational Health (ANSES); izvor financiranja: Horizon Europe 2020 (Grant No 101057014) i države članice; suradnica
 • 2020.-2025. PyrOPECh: lzloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status; izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2019-04-7193); voditeljica

ODRŽAVANJE NASTAVE NA FAKULTETIMA

 • Od 2022. Klinička toksikologija insekticida i rodenticida u ljudi; Prva pomoć pri radu i mjere higijensko tehničke zaštite; Specijalistički studij “Sanitacija”,  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.-2021. Opća toksikologija; Biotehnologija i istraživanje lijekova, sveučilišni preddiplomski studij na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
 • Od 2009. Profesionalne bolesti, toksikologija i patologija; Medicina rada i sporta, poslijediplomski stručni studij, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

DRUGE AKTIVNOSTI

 • Od 2013. Članica Odbora za procjenu rizika (RAC) Europske agencije za kemikalije (ECHA) u Helsinkiju

Popis objavljenih publikacija