Povelja i Kodeks

Europska povelja za istraživače i Kodeks o novačenju istraživača imaju za svrhu osigurati jednaka prava i obaveze istraživača u Europi kroz primjenu načela o etičkim i profesionalnim aspektima rada, zapošljavanju, uvjetima rada, socijalnoj sigurnosti i usavršavanju istraživača.
Dio načela iz Povelje odnosi se na uloge, obaveze i prava istraživača, a dio na uloge, obaveze i prava poslodavaca i/ili osiguravatelja sredstava. Načela iz Kodeksa sadrže preporuke za poslodavce i/ili osiguravatelja sredstava čija je svrha poboljšanje postupka zapošljavanja istraživača.
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada potpisao je Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o novačenju istraživača u travnju 2010.

Samoanaliza

Interna analiza postojećih zakona, institutskih pravila i prakse, koja je provedena kako bi se vidjelo jesu li oni usklađeni s načelima iz Povelje i Kodeksa, završena je u travnju 2011.

Akcijski plan

Izrađena je strategija ljudskih resursa za istraživače Instituta, koja sadrži plan potrebnih nadopuna i izmjena institutskih pravila i prakse, tijela/službe koje bi ove promjene trebale provoditi te vremenski raspored provedbe pojedinih akcija.