Priprema dokumentacije za Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja

Europski fond za regionalni razvoj

Puni naziv projekta: Priprema dokumentacije za Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu (RC.2.2.10-0001)

Razdoblje provedbe projekta: 29. siječnja-29. studenog 2016.
Korisnik: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Ukupna vrijednost projekta: 4.268.330,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 3.628.080,50 HRK (85%)

PT 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
PT 2: Središnja agencija za ugovaranje i financiranje programa i projekata Europske unije

Sažetak projekta

Nakon uspješne prijave na Poziv RC.2.2.10 „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“, Institutu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.268.330,00 HRK (85 % sufinanciranje Europska unija; 15 % Republika Hrvatska). Projekt je bio namijenjen kompletiranju sve dokumentacije potrebne za buduću prijavu projekta Istraživačko-edukacijskog centra za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja (čime se podrazumijeva rekonstrukcija središnje zgrade Instituta i dogradnja nove na mjestu južne), koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja unaprijed odabralo putem otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.“ i uvrstilo na svoju tzv. indikativnu listu.

Projektom se prikupljaju dokumenti poput studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi; glavnog i izvedbenog projekta; te drugi dokumenti neophodni za pribavljanje prije započinjanja gradnje.

Uspješnom provedbom projekta doprineseno je pokazatelju RC.2-017 Operativnog programa  regionalne konkurentnosti Republike Hrvatske (OPRK) naziva “Infrastrukturni projekti iz područja istraživanja, razvoja i inovacija pripremljeni za prijavu za financiranje iz nove financijske perspektive 2014.-2020.”.

Institut je sa završetkom ovoga projekta u očekivanju objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će započeti rekonstrukciju i dogradnju svojih zgrada te značajno unaprijediti svoj znanstvenoistraživački i stručni rad.

Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj