Ana Lucić Vrdoljak

Doktor znanosti; dipl. ing. biochem. / Znanstvena savjetnica u trajnome zvanju / Ravnateljica

Mjesto i datum rođenja

Sinj, 4. lipnja 1965.

Obrazovanje

 • 2001. Doktor znanosti, Područje Biomedicina i zdravstvo, Polje Farmacija
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995. Magistar znanosti, Područje Biologija, Smjer Biomedicina
  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989. Dipl. ing. medicinske biokemije
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • od 2008. Ravnateljica
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2015. Znanstveni savjetnik u trajnome zvanju
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2013. Redoviti profesor za interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje biotehnologija u biomedicini
  Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
 • 2010. Znanstveni savjetnik – I. izbor
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2006.-2010. Viši znanstveni suradnik
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2004.-2008. Zamjenica ravnateljice Instituta
 • 2003.-2006. Znanstveni suradnik
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 1993.-2003. Znanstveni novak-asistent; viši asistent-istraživač
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 1989.-1990. Pripravnik za zanimanje dipl. ing. medicinske biokemije
  Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Područja mojeg znanstvenog interesa i istraživanja su toksikologija organofosfornih spojeva, posebice visoko toksičnih živčanih bojnih otrova (soman, sarin, tabun i VX), toksikologija karbamata, te otrova prirodnog podrijetla (mikotoksina), kao i  i istraživanje mehanizma djelovanja novosintetiziranih antidota pri otrovanju antikolinesteraznim spojevima. Navedeni spojevi inhibiraju aktivnost acetilkolinesteraze (AChE), butirilkolinesteraze (BuChE) i drugih serinskih esteraza u sisavaca i čovjeka.
Na tom području eksperimentalne toksikologije objavila sam znanstvene i stručne radove (ukupno 54) što se citiraju u svjetskoj znanstvenoj literaturi (preko 900 citata). Istraživanja mehanizma djelovanja novosintetiziranih antidota pri otrovanju organofosfornim spojevima, kao i istraživanja izloženosti ljudi mikotoksinu okratoksinu A, doprinos su u okvirima svjetske znanosti.
Svi dobiveni rezultati istraživanja služe boljem razumijevanju akutnih i kroničnih oštećenja organa djelovanjem organofosfornih ili drugih antikolinesteraznih spojeva, a eksperimentalni pristup liječenju otrovanja takvim spojevima važan je doprinos za medicinu i nacionalnu obranu. U tom smislu, svijest o potrebi kvalitetnih i svrhovitih istraživanja potvrđena je kroz projekte na kojima sam bila suradnik: 

 • “Biološka istraživanja antidota od otrovanja visokotoksičnim OPS” Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, br. 3-01-509 (voditelj B. Radić) od 1993.-1996.
 • “Mikotoksini i njihov utjecaj na zdravlje ljudi i životinja” Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, br. 3-01-137 (voditelj R. Fuchs) od 1993.-1996.
 • “Pristupi terapiji pri otrovanju organofosfornim spojevima” u okviru programa “Eksperimentalna toksikologija” Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, br. 00220105 (voditelj B. Radić) od 1996.-2002.
 • “Mikotoksini  i njihov utjecaj na čovjeka i životinje” Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, br. 00220106 (voditelj R. Fuchs) od  1996.-2002.
 • “Antikolinesterazni otrovi – biološki učinci novih antidota” Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, br. 022015 (voditelj B. Radić) od 2003.-2007.
 • “Antidotes for the treatment of nerve gas agents poisoning” NATO – Reintegration Grant (voditelj Z. Kovarik) od 2005.-2008.
 • Terapijski učinak novosintetiziranih spojeva pri otrovanju organofosfatima“(voditelj B. Radić) od 2007.-2010.

OPIS NASTAVNOG RADA 

Moje sudjelovanje u nastavnoj djelatnosti vezano je uz Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te uz sveučilišni prediplomski studij ”Biotehnologija i istraživanje lijekova” pri Sveučilištu u Rijeci.
U okvir predmeta ”Toksikološka kemija” vodila sam vježbe (6 sati) studentima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2002. do 2006. godine. Vježbe su obuhvaćale testove toksičnosti – akutnu, subakutnu i kroničnu toksičnost i procjenu rizika, toksikološke analize, te testove odnosa doza – odgovor. U sklopu vježbi držala sam i  seminare (3 sata) na temu ”Toksikologija organofosfornih spojeva i karbamata” i ”Antidoti”.
Pri Specijalističkom poslijediplomskom studiju ”Toksikologija i analitička toksikologija”, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Kolegij: ”Biotransformacija, detoksikacija i bioaktivacija” bila sam suvoditelj kolegija te držala predavanja ”Organofosforni spojevi, karbamati i njihovi antidoti” (3 sata; 2011. god.).
Od akademske godine 2011./2012. nositelj sam predmeta ”Opća toksikologija” sveučilišnog prediplomskog studija ”Biotehnologija i istraživanje lijekova” pri Sveučilištu u Rijeci.  Moja nastavna obveza utvrđena prema norma satima je 6 sati predavanja i 6 sati vježbi, što sam održala u ljetnom semestru navedene akademske godine.  Teme predavanja obuhvatile su: principe kinetike vezane uz apsorpciju, raspodjelu, biotransformaciju i izlučivanje otrova; biokemijske i molekularne mehanizme toksičnosti; toksikologiju organofosfornih spojeva i karbamata i antidote.
Uz navedenu nastavu, aktivno sudjelujem u edukaciji studenata i znanstvenih novaka kroz izradu njihovih diplomskih radova i disertacija.
Do danas sam bila voditelj dva diplomska rada i mentor pri izradi dviju disertacija:

 • Tkalec M. ”Ispitivanje in vivo djelotvornosti oksima imidazola i kinuklidina pri otrovanju tabunom”. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998. (Diplomski rad).
 • Velikić G. ”Terapijska djelotvornost derivata piridin klorida pri trovanju somanom”. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2006. (Diplomski rad).
 • Petek MJ. “Procjena biološke učinkovitosti tenociklidina i adamantanskog derivata TAMORF-a u uvjetima in vitro i in vivo“. Prirodoslovno-matematiči fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2008. (Disertacija).
 • Berend S. “Učinkovitost bispiridinijevih oksima u terapiji trovanja tabunom i somanom”. Prirodoslovno-matematiči fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012. (Disertacija).

OPIS STRUČNOG RADA

Moj stručni rad i organizacijske vještine iskazala sam kao član organizacijskih odbora različitih znanstvenih simpozija. Vlada RH imenovala me je članom nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju.  Kao pozvani ekspert sudjelovala sam u radu Saborskog odbora za zaštitu okoliša na temu zbrinjavanja opasnog otpada.  Aktivno sam sudjelovala u radu  povjerenstava za znanstveno tehnološku suradnju pri MZOS (Hrvatsko-slovensko, hrvatsko-srpsko, hrvatsko-izraelsko, hrvatsko-indijsko i hrvatsko-kinesko povjerenstvo). Bila sam član povjerenstva MZOS za izradu nacrta Zakona o znanosti, Visokom obrazovanju i Zakona o Sveučilištu, član znanstvenog savjeta NP Plitvička jezera te sam imenovana članom povjerenstva za izradu Sveučilišnog studija farmacije pri Sveučilištu u Rijeci.
Od 2004. godine uključena sam u sve oblike rukovodećih poslova Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, u početku kao zamjenica Ravnateljice, a od 2008. god do danas kao Ravnateljica Instituta.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2000. Usavršavanje iz toksikologije mikotoksina
  Ecole Nationale Superieure Agronomique (ENSAT)
  Toulouse, Francuska

Ostalo

Popis objavljenih publikacija