Primjena jetrenog 3D staničnog modela (HepG2) za procjenu sigurnosti novosintetiziranih oksima, antidota koji se koriste u liječenju trovanja organofosfatima (OximeSafe3D)

Voditelj projekta: Ivana Vrhovac Madunić

Hrvatsko-slovenski bilateralni znanstveno-istraživački projekt

Voditelj sa slovenske strane:

Martina Štampar, National Institute of Biology (NIB), Ljubljana, Slovenija

Suradnici (IMI, Zagreb):

Josip Madunić, Maja Katalinić, Antonio Zandona, Ana-Marija Lulić, Dora Kolić

Suradnici (NIB, Ljubljana):

Bojana Žegura, Alja Štern, Matjaž Novak, Sonja Žabkar, Anamarija Habič

Trajanje: 2023.-2025.