Josip Madunić

Zavod za toksikologiju

doktor znanosti; dipl. ing. biol. (molekularna biologija) / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Split, 3. siječnja 1985.

Obrazovanje

 • 2015. Doktor znanosti, područje prirodne znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija: “Regulacija sustava urokinaznoga plazminogenskoga aktivatora u tumorskim stanicama“. Mentor: izv.prof. dr. sc. Maja Matulić. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • 2009. dipl. ing. biologije (smjer: molekularna biologija): “Kvantitativna analiza agregacije rekombinantnih humanih proteina“. Mentori: dr. sc. Mario Cindrić, izv.prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, / Istraživački institut Pliva, Zagreb, Hrvatska

Radno iskustvo

 • 2022. – danas. Znanstveni suradnik, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • 2020. – 2022. Poslijedoktorand, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • 2019. – 2020. University Postdoctoral Fellow, Department of Reconstructive Sciences, Center for Regenerative Medicine and Skeletal Development, University of Connecticut Health Center, Farmington, Connecticut, SAD
 • 2015. – 2019. Poslijedoktorand/viši asistent, Zavod za molekularnu biologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • 2009. – 2015. Znanstveni novak/asistent, Zavod za molekularnu biologiju, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvatska

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Istraživanje regulacije diferencijacije osteoblasta u svrhu terapijskog pospješenja zacjeljivanja kostiju korištenjem in vitro i in vivo modela
 • Razvoj i validacija molekularnih alata temeljenih na metodologiji CRISPR/Cas9 u svrhu promjene epigenetičkih biljega unutar gena bitnih kod razvoja kroničnih bolesti
 • Analiza djelovanja prirodnih i sintetskih bioaktivnih spojeva u tumorskim stanicama
 • Istraživanje sustava urokinaznoga plazminogenskoga aktivatora (uPA) i njegove regulacije u tumorskim stanicama

Sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata

 • 2020. –Molekularni mehanizmi toksičnosti protuotrova i potencijalnih lijekova (CellToxTargets)“, projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2017-05-7260), voditeljica: dr. sc. Maja Katalinić, IMI, Zagreb, Hrvatska.
 • 2019. – 2020.Growth Factor Based Enhancement of Bone Repair”, projekt financira National Institutes of Health(NIH, R01AR070813 ), voditelj: prof. dr. sc. Ivo Kalajzic, UConn Health, Farmington, Connecticut, SAD.
 • 2018. –  2019.SafeFood – Procjena toksikološke sigurnosti toksina iz hrane“, projekt financira bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja sa Slovenijom: HR-SLO 2018-2019, voditelji: dr. sc. Goran Gajski, IMI, Zagreb, Hrvatska i dr. sc. Bojana Žegura, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija.
 • 2017. – 2018.Comprehensive Toolbox for Epigenetic Modulation of Gene Expression“, projekt financira CRP-ICGEB Research Grant Programme, voditeljica: prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, PMF, Zagreb, Hrvatska.
 • 2017. – 2018.Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, projekt financira Europski strukturni i investicijski fond, voditeljica: prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, PMF, Zagreb, Hrvatska.
 • 2017. – 2018.Razvoj i validacija molekularnih alata za epigenetičko inženjerstvo i gensku regulaciju”, kratkoročna financijska potpora istraživanjima (PP1.51), Sveučilište u Zagrebu, voditelj: doc. dr. sc. Aleksandar Vojta, PMF, Zagreb, Hrvatska.
 • 2016. – 2018.Epigenetička regulacija glikozilacije imunoglobulina G (EpiGlycoIgG)”, projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (3361), voditeljica: prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, PMF, Zagreb, Hrvatska.
 • 2014. – 2015.Regulacija transkripcije tijekom staničnog ciklusa”, kratkoročna financijska potpora istraživanjima (PP1.51), Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: izv.prof. dr. sc. Petra Korać, PMF, Zagreb, Hrvatska.
 • 2013. – 2014. „Održavanje identiteta stanice ravnotežom ključnih proteinskih komponenti”, kratkoročna financijska potpora istraživanjima (4.1.1.5), Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: izv.prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF, Zagreb, Hrvatska.
 • 2009.-2014. „Poli(ADPribozil)acija, starenje i plazminogenska aktivacija u tumorskim stanicama”, projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (119-0000000-3172), voditeljica: izv.prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF, Zagreb, Hrvatska.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • lipanj 2019.- kolovoz 2020. Department of Reconstructive Sciences, University of Connecticut Health Center, Farmington, Connecticut, SAD (domaćin prof. dr. sc. Ivo Kalajzic, dr. med.)
 • ožujak 2019. Department of Genetic Toxicology and Cancer Biology, National Institute of Biology (NIB), Ljubljana, Slovenija (domaćin izv.prof. dr. sc. Bojana Žegura)

Tečaji i radionice

 • 2020. tečajOccupational Safety and Health Administration Bloodborne Disease Training”, Farmington, SAD
 • 2020. tečajUConn Laboratory Safety Training”, Farmington, SAD
 • 2019. tečajUConn IACUC Animal User Training”, Farmington, SAD
 • 2019. ICGEB Course “Flow cytometry: from basic principles to advanced applications – CytoFluo@ICGEB”, Trst, Italija
 • 2016. OPERRA Training Course “PCR-based Techniques in Radiobiology and Low-Dose Risk Research”, Budimpešta, Mađarska
 • 2014. The InnoMol Bioimaging Workshop, Zagreb, Hrvatska
 • 2014. IntegraLife Workshop „Scientific publishing and intellectual property protection in life sciences“, Zagreb, Hrvatska
 • 2014. radionica – „HDIR: Molekulsko modeliranje“, Zagreb, Hrvatska
 • 2014. radionica – „Mendeley“, Zagreb, Hrvatska
 • 2010. radionica – „UMNA-Fundamentals of writing about your research“, Zagreb, Hrvatska
 • 2010. radionica – „UMNA-Fundamentals of speaking about your research“, Zagreb, Hrvatska

Nagrade i priznanja

• 2019. ICGEB stipendija za sudjelovanje na radionici “Flow cytometry: from basic principles to advanced applications – CytoFluo@ICGEB”
• 2018. Priznanje Fakultetskog vijeća PMF-a za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu
• 2017. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za najbolji znanstveni rad iz polja biologije
• 2014. stipendija International Society for Ethnopharmacology (ISE) za sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu „14th International Congress of ISE“ u Puerto Varasu, Čile
• 2012. stipendija HDBMB-a za sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu „FEBS3+ Meeting“ u Opatiji
• 2008. PLIVINA stipendija za vrhunske studente
• 2004. Državna stipendija za redovite studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Istaknute publikacije

 1. Horvat, L., Madunić, J., Grubar, M., Antica, M., & Matulić, M. (2019). Induction of Urokinase Activity by Retinoic Acid in Two Cell Lines of Neuronal Origin. Biomedicines (7): 1-15. (IF: 4,7 Q1)
 2. Josipović, G., Tadić, V., Klasić, M., Zanki, V., Bečeheli, I., Chung, F., Ghantous, A., Keser, T., Madunić, J., Bošković, M., Lauc, G., Herceg, Z., Vojta, A., & Zoldoš, V. (2019). Antagonistic and synergistic epigenetic modulation using orthologous CRISPR/dCas9-based modular system. Nucleic Acids Research (47): 9637-9657. (IF: 11,5 Q1)
 3. Madunić, J. (2018). The Urokinase Plasminogen Activator System in Human Cancers: An Overview of Its Prognostic and Predictive Role. Thrombosis and Haemostasis (118): 2020-2036. (IF: 4,7 Q1)
 4. Madunić, J., Vrhovac Madunić, I., Gajski, G., Popić, J., & Garaj-Vrhovac, V. (2018). Apigenin: A dietary flavonoid with diverse anticancer properties. Cancer Letters (413): 11-22. (IF: 6,5 Q1)
 5. Madunić, J., Horvat, L., Majstorović, I., Jodłowska, I., Antica, M., & Matulić, M. (2017). Sodium Salicylate Inhibits Urokinase Activity in MDA MB-231 Breast Cancer Cells. Clinical Breast Cancer (17): 629-637. (IF: 2,7 Q3)

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
 • Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR)
 • Hrvatsko genetičko društvo (HGD)
 • Hrvatsko toksikološko društvo (HTD)
 • Federation of European Biochemical Societies (FEBS)
 • European Association for Cancer Research (EACR)

Ostalo

 • recenzent u znanstvenim časopisima Chemosphere, Medicine, BMC Pharmacology & Toxicology i Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • sudjelovao u izvođenju nastave na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima
 • sudjelovao u radu Vijeća Biološkog odsjeka na PMF-u, Fakultetskog vijeća PMF-a te Vijeća prirodoslovnog područja kao predstavnik suradničkih zvanja i znanstvenih novaka/asistenata
 • aktivan u radu na popularizaciji znanosti, sudjelovao na fakultetskim i sveučilišnim manifestacijama poput „Noći biologije“, „Smotre Sveučilišta“ i „Ljetne škole znanosti
 • izvrsno poznavanje programa Microsoft Office™, Mendeley, EndNote, Photoshop, ImageJ, GraphPad, Statistica, SnapGene
 • University of Cambridge First Certificate in English (FCE) Certificate
 • vozačka dozvola kategorija B

Suvoditeljstvo diplomskih studenata

 • 2012. – Ivana Majstorović „Inhibition of urokinase plasminogen activation system in breast cancer cells” – završni rad – diplomski/integralni studij, voditelj: Matulić, Maja
 • 2011. – Lidija Požgaj „Regulacija aktivnosti urokinaznog sustava u ljudskim stanicama glioblastoma“ završni rad – diplomski/integralni studij, voditelj: Matulić, Maja

Popis objavljenih publikacija