Antonio Zandona

Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

mag. ing. biotechn. / znanstveni novak

Mjesto i datum rođenja

Pula, 9. veljače 1992.

Obrazovanje

  • 2014.-2016. Prehrambeno-Biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Smjer: Molekularna biotehnologija Diplomski rad: Pojačana ekspresija odabranih gena i rezistencija kvasca Saccharomyces cerevisiae na inhibitore rasta (Mentor: I.K. Svetec)
  • 2010.-2014. Prehrambeno-Biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Smjer: Biotehnologija Završni rad:Primjena ionskih kapljevina i eutektičnih otapala u lipazom kataliziranoj reakciji sinteze butil-acetata (Mentorica: I.R.Redovniković)
  • 2008.-2010. – Gimnazija, Srednja škola Pakrac

Radno iskustvo

  • 2015. – znanstveni novak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Nagrade i priznanja

  • Rektorova nagrada 2016. – “Utjecaj metode unosa DNA na spektar rekombinacijskih događaja u kvascu Saccharomyces cerevisiae” (područje: biotehničko – genetika)