Maja Katalinić

Zavod za toksikologiju

doktor znanosti; dipl. ing. bioteh. / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 31. listopada 1979.

Obrazovanje

 • 1998.-2004. Prehrambeno-biotehnološki fakultet; studij: biotehnologija, smjer: biokemijsko inženjerstvo, Sveučilište u Zagrebu. “Usporedba djelovanja flavonoida na Lck i Fyn tirozinske kinaze ELISA metodom primjenom različitih supstrata: Poly Glu:Tyr (4:1) i M3-01 peptida” [diplomski rad] 2004. Mentori: Donatella Verbanac, Dubravko Jelić i Vladimir Mrša.
 • 2006.−2011. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer biokemija, Sveučilište u Zagrebu; “Učinkovitost bispiridinijevih oksima u reaktivaciji tabunom inhibiranih kolinesteraza” [doktorska disertacija]. Mentor: Zrinka Kovarik

Radno iskustvo

 • Od 2005. godine u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Mehanizmi interakcije kolinesteraza i organofosfornih spojeva (OP); reaktivacija OP-inhibiranih kolinesteraza spojevima iz skupine oksimima; djelovanje OP/oksima na nivou stanice

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Rujan 2006. “Ninth International Summer School on Biophysics: Supramolecular structure and Function” Rovinj, Hrvatska
 • Studeni 2009. “New strategies for cloning and expression of protein complexes in E. coli and insect cells” Rehovot, Izrael
 • Rujan 2010. “Education in biochemistry and molecular biology” Opatija, Hrvatska
 • 2011-2012. poslijedoktorsko usavršavanje u Laboratoriju za molekularnu neorobiologiju Medicinskog fakulteta u Ljubljani, Slovenija (EMBO stipendija, stipendija Javnog sklada Republike Slovenije za razvoj kadrova i stipendije)

Nagrade i priznanja

 • 2015. dobitnica „B.P. Doctor Young Investigator Award“ koja se dodjeljuje uspješnim mladim znanstvenicima iz područja istraživanja kolinesteraza.
 • 2013. izabrana u 20 najboljih mladih istraživača od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, RH.
 • 2013. Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, za znanstveni rad objavljen u “Arhivu za higijenu rada i toksikologiju” s najvećim brojem citata u bazama podataka SCI-Expanded, SSCI i SCOPUS.
 • 2010. Nagrada IMI, Zagreb, mladom znanstveniku s najvećim brojem znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima koji se indeksiraju u selektivnim tercijarnim publikacijama CC, Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) i Social Science Citation Index (SSCI).
 • 2010. Godišnja nagrada IMI, Zagreb, za znanstveni rad objavljen u “Arhivu za higijenu rada i toksikologiju” s najvećim brojem citata u bazama podataka SCI-Expanded, SSCI i SCOPUS.

Istaknute publikacije

Članstva u stručnim društvima / udrugama

Član Izvršnog odbora HDBMB-a 2013-2017
Član Odbora za znanost i društvo HDBMB-a
Član Hrvatskog kemijskog društva
Član Hrvatskog toksikološkog društva

Popis objavljenih publikacija