Oblikovanje, sinteza i karakterizacija novih centralno aktivnih reaktivatora kolinesteraza

Voditelj projekta: Zrinka Kovarik

HRVATSKO-FRANCUSKI BILATERALNI PROGRAM Hubert Curien “Cogito”

Trajanje: 2015.-2016.

Naša suradnja i istraživanje bili su usredotočeni na sintetiziranje novih učinkovitih reaktivatora kolinesteraza inhibiranih organofosfornim (OP) spojevima (francuska skupina) te na određivanje interakcija kolinesteraza s reaktivatorima (hrvatska skupina) s ciljem razvoja novih protuotrova kod trovanja visokotoksičnim OP-spojevima. U skladu s time, partneri u Rouenu sintetizirali su sedam novih oksima, a naša su istraživanja učinkovitosti oksima uključivala:

  • određivanje interakcija in silico (molekulsko modeliranje) – radi dobivanja uvida u smještanje oksima u aktivni centar enzima te daljnjeg optimiziranja strukture učinkovitih reaktivatora tabunom odnosno VX-om inhibirane acetilkolinesteraze (AChE);
  • određivanje IC50 vrijednosti odnosno konstante reverzibilne inhibicije AChE i butirilkolinesteraze (BChE) oksimima;
  • određivanje parametara i konstanta reaktivacije tabunom odnosno VX-om inhibirane AChE i BChE oksimima.

Tri od sedam novosintentiziranih oksima pokazali su se iznimno učinkovitima u reaktivaciji te ćemo s njima nastaviti daljnja istraživanja. Svoje smo rezultate predstavili na dvama međunarodnim
znanstvenim skupovima u obliku dviju posterskih prezentacija i jednoga usmenoga priopćenja.