Nikola Maraković

Zavod za toksikologiju

dr. sc. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Glina, 27. listopada 1986.

Obrazovanje

  • 2011.-> Doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2008.-2011. Diplomski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2005.-2008. Preddiplomski studij kemije
  • 2001.-2005. Srednja škola Glina

Radno iskustvo

  • 2011.-> Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Dizajn i sinteza biološki aktivnih spojeva, enzimska kinetika, računalna kemija

Znanstvenostručna usavršavanja

  • 14.12.-18.12.2015. – Budapest Biostuct protein crystallography course on macromolecular structure solution and data processing, Budapest University of Technology and Economics, Budimpešta, Mađarska
  • 22.11.-28.11.2014. – Armed Forces Biomedical Research Institute, Institut de Biologie Structurale, Grenoble, Francuska
  • 14.10.-25.10.2013. – Fundamentals of designing and communicating scientific research, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Članstva u stručnim društvima / udrugama

  • Hrvatsko kemijsko društvo
  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Popis objavljenih publikacija