Goran Šinko

Zavod za toksikologiju

Znanstveni savjetnik u trajnom izboru, doktor znanosti, diplomirani inženjer kemije

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 20. lipnja 1974.

Obrazovanje

 • 1993.-1998. Prirodoslovno matematički fakultet, Kemijski odsjek, inženjerski smjer, Sveučilište u Zagrebu. „Priprava izopropilnih estera racemičnih N-3,5-dinitrobenzoil-α-amino kiselina i kiralnih stacionarnih faza temeljenih na celulozi“ [diplomski rad]. Mentor: Vitomir Šunjić.
 • 1999.-2007. Prirodoslovno matematički fakultet, Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Kemijski odsjek, smjer Biokemija, Sveučilište u Zagrebu. „Inhibicija kolinesteraza enantiomerima etopropazina“ [doktorska disertacija]. Mentor: Vera Simeon.

Radno iskustvo

 • Od prosinca 1998. godine u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, znanstveni novak
 • Od svibnja 2008. znanstveni suradnik u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • Od studenog 2011. viši znanstveni suradnik u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Enzimska struktura i kinetika;
 • odnos aktivnost-struktura

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Rujan 2000. „7th International Summer School on Biophysics, Supramolecular Structure and Function“, organizator: Institut „Ruđer Bošković“ i UNESCO, Rovinj, Hrvatska.
 • Prosinac  2000. „Molecular Modelling and Computer Assisted Combinatorial Chemistry“, organizator: ICS-UNIDO Trst, Italija
 • Rujan 2006. „9th International Summer School on Biophysics, Supramolecular Structure and Function“, organizator: Institut „Ruđer Bošković“ i UNESCO, Rovinj, Hrvatska.
 • Listopad 2003. Studijski boravak u Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California at San Diego, SAD
 • Rujan 2003. – ožujak 2004. studijski boravak u Inštitutu za biokemijo Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija

Nagrade i priznanja

 • Godišnja nagrada Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju mladim znanstvenicima za 2006. godinu.
 • Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstvena dostignuća u akademskoj godini 2006/2007.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u 2012. godini za znanstveni rad s najvećim brojem citata do kraja 2011. godine.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u 2013. godini za znanstveni rad objavljen u časopisu s najvećim Impact factorom u svojoj kategoriji u 2012. godini.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u 2017. godini za znanstveni rad objavljen u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju, s najvećim brojem citata do kraja godine.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u 2018. godini za znanstveni rad objavljen u časopisu s najvećim Impact factorom u svojoj kategoriji u 2017. godini.
 • Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u 2020. godini za znanstveni za znanstveni rad s najvećim brojem citata do kraja 2019. godine.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Ostalo

Sudjelovanje na projektima (od 2002. god.):

 • 2002.-2006. Mehanizam interakcije esteraza i organofosfornih spojeva (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; Voditeljica projekta: dr. sc. Zrinka Kovarik (od 2002.-2004. voditeljica projekta je bila dr. sc. Vera Simeon).
 • 2005.-2007. Stereoselektivnost kolinesteraza: Kinetička istraživanja mehanizmainterakcijakolinesteraza s farmakološki relevantnims pojevima (u okviru zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje). Voditeljica : dr. sc. Zrinka Kovarik
 • od 2007. Interakcije organofosfata, karbamata i određenih liganada s esterazama(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH). Voditeljica: dr. sc. Zrinka Kovarik

Voditeljstvo na projektima:

 • 2012-2014. Termodinamička karakterizacija interakcija kolinesteraza i stereoselektivnosti (u okviru zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje). Voditelj: dr. sc. Goran Šinko

Nastava:

 • Neposredni voditelj diplomskog rada, Kemijski odsjek, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2009.

Izvaninstitutske aktivnosti:

 • Član Organizacijskog odbora “Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju povodom 30. obljetnice osnutka”, Vodice, 3.-7. 10. 2006.
 • Član Organizacijskog odbora “10th International Meeting on Cholinesterases”, 20-25. 9. 2009. Šibenik, Hrvatska

Popis objavljenih publikacija