ISCH COST Action TD1206 (StanDerm)- Razvoj i primjena europskih standarda za prevenciju profesionalnih kožnih bolesti

ISCH COST Action TD1206 (StanDerm) je novi četverogodišnji COST (European Cooperation in Science and Technology) projekt  koji je započeo sa radom u svibnju ove godine i okuplja stručnjake iz 26 zemalja s ciljem razvoja i implementacije europskih standarda u prevenciji profesionalnih kožnih bolesti. U svojstvu članova Upravnog odbora ili suradnika projekta sudjeluju znanstvenici i stručnjaci  u području medicine rada, dermatologije i kemije iz četiri hrvatske institucije: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Detaljan sadržaj projekta dostupan je ovdje.

Ovaj COST projekt usko je vezan uz druge Europske akcije s ciljem osnaživanja prevencije profesionalnih kožnih bolesti u Europskoj Uniji u koje je Republika Hrvatska također uključena preko suradnika Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada:

1. Preventivna kampanja Europske akademije za dermatologiju i venerologiju (European Academy of Dermatology and Venereology, EADV) – „zdrava koža@rad“

   

2. Projekt SafeHair

Analiza podataka prikupljenih u sklopu SafeHair projekta u RH objavljena je u publikaciji:

U radu navedenih projekata iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada sudjeluju:

  • dr. sc. Jelena Macan, dr. med., specijalist medicine rada i sporta kao član Upravnog odbora COST projekta, te kao suradnik preventivne kampanje i projekta SafeHair,
  • Željka Babić, mr. pharm., kao suradnica COST projekta,
  • Marija Kujundžić Brkulj, ing. med. lab. dijag., kao suradnica projekta SafeHair.

Značajni doprinos prevenciji profesionalnih kožnih bolesti kroz sudjelovanje u COST projektu i vlastitu djelatnost daju stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.