Marija Kujundžić

Zavod za medicinu rada i okoliša

Mag. ing. sec. / stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Marija Kujundžić rođena je 15.7. 1980. godine u Imotskom. Prijediplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike je završila 2004. godine i stekla zvanje inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike. Od 2005. godine je zaposlena na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zavodu za medicinu rada i okoliša na radnom mjestu višeg tehničara. Od tada sudjeluje na više znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata iz područja utjecaja okoliša na zdravlje i način života.

Stručni ispit iz sigurnosti i zaštite na radu polaže 2019. godine i od tada radi kao stručnjak zaštite na radu na Institutu, a 2020. godine diplomira na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti i zaštite Veleučilišta u Karlovcu te stječe zvanje magistre sigurnosti i zaštite na radu. Od tada kontinuirano radi na stručnim i popularnoznastvenim aktivnostima Instituta te se usavršava u području sigurnosti i zaštite na radu u sklopu kojeg prolazi osposobljavanje iz osnova andragoških znanja.

Od 2021. godine radi na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Član je povjerenstva za rodnu ravnopravnost IMI-a.

Voditeljica je projekta “Utjecaj rekreativne buke na sluh u mlađoj odrasloj populaciji (RecNoise)” koji se provodi od 2022 godine. Od 2024. Suradnica i voditeljica radnog paketa “Buka” na projektu financiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske: Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja – HumEnHealth (J. Macan)