Irena Brčić Karačonji

Zavod za toksikologiju

naslovni docent; doktor znanosti; dipl. ing. medicinske biokemije; znanstveni savjetnik; European Registered Toxicologist (ERT); predstojnica Zavoda; pomoćnica ravnateljice

Mjesto i datum rođenja

Rijeka, 4. lipnja 1973.

Obrazovanje

 • 2010. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nikotin i kotinin kod djece izložene pasivnom pušenju i poremećaji funkcije pluća [doktorski rad]. Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet; 2010. Mentorica: Skender, Ljiljana.
 • 1999.-2004. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, smjer toksikologija, polje biologija. Procjena izloženosti humane populacije određivanjem hlapljivih aromatskih ugljikovodika u urinu [magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet; 2004. Mentorica: Skender, Ljiljana.
 • 1992.-1998. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Smjer medicinska biokemija. Optimiranje postupka izolacije trombocita iz malog volumena krvi [diplomski rad]. Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet; 1998. Mentorica: Čepelak, Ivana.

Radno iskustvo

 • 2023. – danas. Zavod za toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb
  Radno mjesto: pomoćnica ravnateljice, predstojnica Zavoda – znanstveni savjetnik
 • 2022. – 2023. Jedinica za toksikologiju, IMI
  Radno mjesto: pomoćnica ravnateljice, predstojnica Jedinice – znanstveni savjetnik
 • 2021. – danas. Naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, Katedra za temeljne medicinske znanosti, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
 • 2007.– 2022. Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, IMI
  Radno mjesto: pomoćnica ravnateljice, znanstveni savjetnik (od 2022.); pomoćnica ravnateljice, viši znanstveni suradnik (2016. – 2022.); znanstveni suradnik (2010. – 2016.); znanstveni novak (2007. – 2010.)
 • 2000. – 2007. Jedinica za kliničko-toksikološku kemiju, IMI
  Radno mjesto: znanstveni novak

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Identifikacija zlouporabe droga u odabranim populacijama; razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje tragova organskih zagađivala i njihovih produkata razgradnje te biološki aktivnih spojeva u biološkim uzorcima, uzorcima hrane i okoliša;; procjena izloženosti pasivnom pušenju i organskim otapalima; procjena toksičnosti i zdravstvenih učinaka.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2023. Familiarization and Basic Customer Training for Agilent 6546 LC/Q-TOF, Zagreb, Hrvatska
 • 2023. Familiarization and Basic Customer Training for Agilent GC 7890 QQQ 7000 HW/SW, Zagreb, Hrvatska
 • 2021. Continuous Education Course (CEC): Old methods, new perspectives: new regulation and approaches to toxicity testing of food chemicals, Rabac, Hrvatska
 • 2019. Razvoj i validacija analitičkih metoda u tekućinskoj kromatografiji, Zagreb, Hrvatska
 • 2019. Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017; Zagreb, Hrvatska
 • 2017. Agilent LC-QTOF seminar i radionica; Rijeka, Hrvatska
 • 2016. Uspostava Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2015. Workshop on pharmacology and toxicity of new psychoactive substances (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Workshop Advanced School of Mass Spectrometry; Beograd, Srbija
 • 2014. Expert Mission on assessing the Early Warning System in the area of anti-drug policy (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Study Visit on developing capacities for identification of new psychoactive substances in biological samples (TAIEX); Verona-Pavia, Italija
 • 2014. Expert Mission on authorisation of biocidal products (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2006. Workshop on Validation; Lipica, Slovenija
 • 2005. Training course: Service and Application IASON PLab, Plab-Allergy; Graz, Austrija
 • 2005. Tehnical Support Training on Varian Saturn GC/MS; Zagreb, Hrvatska
 • 2004. Risk Assessment Summer School – RASS X; Bodensee, Njemačka
 • 2002. 1st Toxicology Workshop SloTOX 2002; Ljubljana, Slovenija
 • 1997. Molekularna genetika – karakterizacija neuropeptidnih receptora i njihovih gena; Deutsches Institut f. Ernährungsforschung, Bergholz-Rehbrücke, Njemačka

Nagrade i priznanja

 • 2023. Godišnja nagrada za rad objavljen u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji je citiran najmanje 10 puta u citatnoj bazi Web of Science
 • 2011. Stipendija Američkog kemijskog društva za sudjelovanje na 2011 Pittsburg Conference on Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy (Pittcon) održanoj u ožujku 2011. u Atlanti, SAD
 • 2004. Stipendija Međunarodnog udruženja toksikologa (International Union of Toxicology, IUTOX) za sudjelovanje na Risk Assessment Summer School – RASS X; Bodensee, Njemačka
 • 1997. Studentska stipendija IAESTE-a za dvomjesečni boravak u Deutsches Institut f. Ernährungsforschung, Bergholz-Rehbrücke, Njemačka

Ostalo

Nastavna djelatnost

 • 2020. – danas. Voditeljica izbornog kolegija „Psihoaktivne tvari u hrani“, Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
 • 2019. – danas. „Primjena kromatografije u procjeni zlouporabe psihoaktivnih tvari“, predavanje u sklopu kolegija „Odabrana poglavlja kemije”, Sveučilišni preddiplomski studij Kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016. – danas. „Testiranje na droge na radnim mjestima“, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb, Hrvatska (predavanja u sklopu međunarodne obuke za obnavljanje znanja iz područja zrakoplovne medicine za certificirane zrakoplovno-medicinske ispitivače)
 • 2016. – danas. Predavanja u Programu specijalizacije iz kliničke farmakologije s toksikologijom: „Klinička toksikologija“ u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske
 • 2014. – danas. Predavanja u Programu specijalizacije iz medicine rada i sporta: „Profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom i profesionalna toksikologija“ u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske

Sudjelovanje na znanstvenoistraživačkim projektima

 • 2024. – 2028. Suradnica na istraživačkom projektu „Procjena učinkovitosti i toksičnosti biološki aktivnih tvari (BioMolTox)“, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., NextGenerationEU
 • 2023. – 2024. Suradnica na znanstvenom projektu „Endokrino disruptivni učinci piretroidnog insekticida na steroidogenezu“, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2022. – 2027. Suradnica na Istraživačkom partnerstvu Europske unije u području zaštite od zračenja (PIANOFORTE, Grant Agreement No. 101061037), EUROATOM
 • 2022. – 2024. Suradnica na projektu Europske unije Erasmus+ “Meet the toxicity-live safely
 • 2022. – 2024. Suradnica na projektu „O znanosti kroz sport“ (STEMsport, UP.04.2.1.10.0160), Europski socijalni fond, Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a
 • 2021. – 2023. Istraživač na internom znanstvenom projektu „Bioaktivni potencijal i sadržaj metala i nikotina u jestivom vrganju u ovisnosti o opterećenju tla toksičnim metalima“, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Sveučilište Sjever, Koprivnica i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2020. – 2024. Voditeljica internog znanstvenog projekta „Istraživanje toksičnih učinaka novih psihoaktivnih tvari biokemijskim i molekularno-biološkim metodama“, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Sveučilište Sjever, Koprivnica i Klinika za dječje bolesti Zagreb
 • 2020. – 2023. Istraživač na projektu Europske unije „Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži“ (JamINNO+, KK.01.2.1.02.0305), Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • 2020. – 2021. Voditeljica znanstvenog projekta „Biološki učinci meda obične planike (Arbutus unedo L.) na tumorske i zdrave ljudske stanice“, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2020. – 2021. Voditeljica internog znanstvenog projekta „Kemijska i radiološka karakterizacija obične planike (Arbutus unedo L.)“, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2019. – 2023. Vanjska suradnica na projektu UNIRI „Biološko praćenje utjecaja hlapljivih aromatskih ugljikovodika (BTEX) na zdravlje populacije Primorsko-goranske županije“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 2019. – 2023. Vanjska suradnica na projektu UNIRI „Oportunistički patogeni vodoopskrbnog sustava: novi izazov u obradi voda“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 2017. – 2022. Istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu „Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti – METALORIGINS“, Hrvatska zaklada za znanost
 • 2016. – 2020. Istraživač na internom znanstvenom projektu „Istraživanja međudjelovanja irinotekana i tetrahidrokanabiniola na laboratorijskim glodavcima integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških i analitičkih metoda“, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 2015. – 2020. Istraživač na projektu Europske Unije: European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research – CONCERT (br. projekta 662287 – COFOUND EJP-Topic: NFRP-2014-2015) u sklopu programa EURATOM HORIZON 2020
 • 2014. – 2018. Istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu „Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX”, Hrvatska zaklada za znanost
 • 2011. – 2013. Istraživač na stručnom nacionalnom projektu „Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu Nacionalni Park Plitvička jezera”, Javna ustanova NP Plitvička jezera
 • 2007. – 2013. Znanstveni novak/suradnica na nacionalnom znanstvenom projektu „Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 • 2004. – 2006. Suradnica na projektu „Rano otkrivanje zlouporabe droga”, Zagrebačka županija
 • 2002. – 2006. Znanstveni novak na nacionalnom znanstvenom projektu „Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2000. – 2002. Znanstveni novak na nacionalnom znanstvenom projektu „Identifikacija zlouporabe droga”, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Popis objavljenih publikacija