Brčić Karačonji Irena

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

doktor znanosti; dipl.ing. med. biokem. / viši znanstveni suradnik; Pomoćnik Ravnateljice

Mjesto i datum rođenja

Rijeka, 4. lipnja 1973.

Obrazovanje

 • 2010. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nikotin i kotinin kod djece izložene pasivnom pušenju i poremećaji funkcije pluća [doktorska disertacija] Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet; 2010. Voditelj: Skender, Lj.
 • 1999.-2004. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, smjer Toksikologija, polje Biologija Procjena izloženosti humane populacije određivanjem hlapljivih aromatskih ugljikovodika u urinu [magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet; 2004. Voditelj: Skender, Lj.
 • 1992.-1998. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Smjer Medicinska biokemija Optimiranje postupka izolacije trombocita iz malog volumena krvi [diplomski rad] Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet; 1998. Voditelj: Čepelak, I.

Radno iskustvo

 • od 2000. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Identifikacija zlouporabe droga u odabranim populacijama; razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje tragova organskih zagađivala i njihovih produkata razgradnje u biološkim i okolišnim uzorcima; procjena izloženosti pasivnom pušenju i organskim otapalima; procjena učinaka na zdravlje.

Znanstveno-stručna usavršavanja

 • 2015. Workshop on pharmacology and toxicity of new psychoactive substances (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Workshop Advanced School of Mass Spectrometry; Beograd, Srbija
 • 2014. Expert Mission on assessing the Early Warning System in the area of anti-drug policy (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Study Visit on developing capacities for identification of new psychoactive substances in biological samples (TAIEX); Verona-Pavia, Italija
 • 2014. Expert Mission on authorisation of biocidal products (TAIEX); Zagreb, Hrvatska
 • 2006. Workshop on Validation; Lipica, Slovenija
 • 2005. Training course: Service and Application IASON PLab, Plab-Allergy; Graz, Austrija
 • 2005. Tehnical Support Training on Varian Saturn GC/MS; Zagreb, Hrvatska
 • 2004. Risk Assessment Summer School – RASS X; Bodensee, Njemačka
 • 2002. 1st Toxicology Workshop SloTOX 2002; Ljubljana, Slovenija
 • 1997. Molekularna genetika – karakterizacija neuropeptidnih receptora i njihovih gena; Deutsches Institut f. Ernährungsforschung, Bergholz-Rehbrücke, Njemačka

Istaknute publikacije

Ostalo

Sudjelovanje na znanstvenoistraživačkim projektima

 • 2014.-2018. istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu „Organic Pollutants in Environment – Markers and Biomarkers of Toxicity”, Hrvatska zaklada za znanost
 • 2011.-2013. istraživač na stručnom nacionalnom projektu „Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu Nacionalni Park Plitvička jezera”, Javna ustanova NP Plitvička jezera
 • 2007.-2013. znanstveni novak / suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu „Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 • 2004.-2006. suradnik na projektu „Rano otkrivanje zlouporabe droga”, Zagrebačka županija
 • 2002.-2006. znanstveni novak na nacionalnom znanstvenom projektu „Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2000.-2002. znanstveni novak na nacionalnom znanstvenom projektu „Identifikacija zlouporabe droga”, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Popis publikacija