Psihoaktivne tvari u hrani

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci

Opis kolegija

Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovama toksikokinetike (apsorpcija, raspodjela, metabolizam i izlučivanje psihoaktivnih tvari iz organizma), mehanizmima djelovanja psihoaktivnih tvari, mogućim štetnim učincima na zdravlje čovjeka, fizikalno-kemijskim značajkama i podrijetlom psihoaktivnih tvari prisutnih u hrani, osnovnim analitičkim metodama dokazivanja psihoaktivnih tvari u biološkim uzorcima, međudjelovanjima psihoaktivna tvar-hrana i psihoaktivna tvar-lijek te zakonskom regulativom vezanom uz konzumaciju zabranjenih psihoaktivnih tvari koje mogu biti prisutne u hrani.

Obvezna literatura

  1. Plavšić F, Žuntar I. Uvod u analitičku toksikologiju, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
  2. Duraković Z i sur. Klinička toksikologija, Grafos, Zagreb, 2000.
  3. Timbrell JA. Introduction to toxicology, Taylor&Frances, 2002.
  4. Petrović M, Katalenić M, Medić Šarić M, Kalođera Z, Žuntar I, Pospišil M, Brčić Karačonji I. Znanstveno mišljenje o utjecaju na zdravlje različitih vrsta hrane od sjemenki i koja sadrži sjemenke industrijske konoplje, Hrvatska agencija za hranu, 2015. (https://www.hah.hr/pregled-upisnika/?preuzmi_misljenje=44)
  5. Prezentacije s predavanja

Preporučena literatura

  1. Plavšić F. Bojite li se otrova? Hrvatski zavod za toksikologiju, Zagreb, 2006.
  2. Znanstveni radovi s međunarodnom recenzijom prema preporuci nastavnika