Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje – NanoFaceS

Voditelj projekta: Ivana Vinković Vrček

Suradnici na projektu:

Mirta Milić, Sandra Šupraha Goreta, Goran Šinko, Ivan Pavičić, Ante Miličević, Marija Milić, Barbara Vuković, Vatroslav Šerić, Daniel Horak, Enisa Omanović-Mikličanin, Ivona Capjak, Walter Goessler

Trajanje: 15. 3. 2017. – 14. 3. 2021.

Vrijednost financiranja: 904.820,00 HRK

Sažetak

Nanomedicina kao područje primjene nanotehnologije u razvoju zaštite zdravlja ima veliki utjecaj na razvoj inovativnih medicinskih tretmana i terapija. Primjena nanočestica (NP) ima ogroman potencijal za učinkovitiju isporuku lijekova i gena, u razvoju fluorescentnih i kontrastnih dijagnostičkih alatki u medicini. … Međutim, opsežna in vivo primjena NP zahtijeva iscrpnije istraživanje fizikalno-kemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u biološkim uvjetima. Takvo ‘nano-bio’ sučelje obuhvaća dinamičke fizikalno-kemijske interakcije, te kinetiku i termodinamiku razmjene između površine nanočestica i bioloških površina. … Nemoguće je potpuno opisati sve čimbenike značajne za to sučelje, ali su za daljnji razvoj nanomedicine nužne dodatne informacije o specifičnim interakcijama nanočestica s bioaktivnim komponentama prisutnim u živim stanicama i tkivima. Glavni cilj predloženog NanoFaceS projekta je pružiti nove informacije o prirodi ”nano-bio ‘sučelja između metalnih teranostičkih nanomaterijala i biomolekula koje sadrže sumpor (S-biomolekula), a koje imaju važnu i kompleksnu funkcionalnu ulogu u živim sustavima. … Modelni sustav NanoFaceS projekta čini (i) skup nanočestica s jezgrom od srebra, zlata i željezovog oksida, različitih fizikalno kemijskih svojstava (veličine, površinskog naboja i kemijskog sastava) i (ii) šest važnih S-biomolekula: cistein, glutation, metalotionein, albumin i inzulin. … Konceptualni temelj predloženog projekta jest multimetodološki i multidisciplinarni pristup koji će pružiti nove uvide u prirodu specifičnih bioloških interakcija NP sa S-biomolekulama. Projekt će na taj način značajno doprinijeti znanju potrebnom za daljnji razvoj nanomedicinskog područja.