Ante Miličević

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Ante Miličević rođen je 3. lipnja 1975. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Varaždinu, a srednju u Zagrebu, gdje je i maturirao 1993. godine na Kemijskoj i geološkoj tehničkoj školi. Iste godine upisuje kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, inženjerski smjer.

Diplomski rad pod naslovom Usporedba regresijskih postupaka u multivarijantnom linearnom modeliranju u kemiji izrađuje u Grupi za teorijsku kemiju, Instituta “Ruđer Bošković” pod neposrednim vodstvom dr. sc. Darka Babića (mentor dr. sc. Vladimir Simeon, red. prof.). Diplomirao je 4. travnja 2001.

Od 2001. do 2005. volontira na Institutu “Ruđer Bošković” u Grupi za teorijsku kemiju, radeći s akademikom Nenadom Trinajstićem. Poslijediplomski studij kemije, smjer fizikalna kemija, upisuje 2002. godine.

Od 3. siječnja 2005. zaposlen je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj modela za procjenu konstanti stabilnosti kompleksnih spojeva izrađuje pod vodstvom dr. sc. Nenada Raosa. Doktorirao je 19. srpnja 2007., a u listopadu iste godine izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto viši asistent. Na radno mjesto znanstveni suradnik izabran je u srpnju 2008., 2011. na radno mjesto viši znanstveni suradnik, a 2016. na radno mjesto znanstveni savjetnik. Na radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju izabran je 2022.

Autor i koautor je 70 znanstvenih radova, od kojih je 60 objavljeno u časopisima koji su indeksirani u bazi WoSCC, a koji su citirani 1450 puta. Također je koautor šest preglednih članka, šest poglavlja u knjigama, dvije monografije (200 citata) i više od 30 kongresnih priopćenja na međunarodnim skupovima te autor šest znanstvenopopularnih članaka.

Od 2009. do 2014. bio je član uredništva znanstveno-popularnoga časopisa Priroda. Dobitnik je nekoliko godišnjih nagrada koje dodjeljuje Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Mjesto i datum rođenja

3. lipnja 1975.

Područja znanstvenog / stručnog interesa

teorijska kemija kompleksnih spojeva i flavonoida

Istaknute publikacije

  1. S. Nikolić. G. Kovačević, A. Miličević i N. Trinajstić, “The Zagreb Indices 30 Years After”, Croat. Chem. Acta 76 (2003) 113-124.
  2. D. Janežič, A. Miličević, S. Nikolić i N. Trinajstić, “Graph-Theoretical Matrices in Chemistry“, Mathematical chemistry Monographs, No.3, University of Kragujevac and Faculty of Science Kragujevac, 2007.
  3. A. Miličević i N. Raos „Estimation of stability constants of coordination compounds using models based on topological indices”, Arh. Hig. Rada Toksikol. 60 (2009) 123-128.
  4. A. Miličević i N. Raos, “Theoretical analysis of apical bonding in copper(II) chelates with amino acids” J. Appl. Cryst., 42 (2009) 793-797.
  5. D. Janežič, A. Miličević, S. Nikolić, N. Trinajstić, “Graph-Theoretical Matrices in Chemistry“, CRC, Boca Raton, FL, 2015., second enlarged and corrected edition.
  6. Miličević, I. Novak Jovanović i G. I. Miletić, “Changes in electronic structures of flavonoids upon electrochemical oxidation and a theoretical model for the estimation of the first oxidation potential”, Electrochim. Acta, 284 (2018) 742-750.
  7. A. Miličević, “The relationship between antioxidant activity, first electrochemical oxidation potential, and spin population of flavonoid radicals“, Arh. Hig. Rada Toksikol., 70 (2019) 134-139.
  8. A. Miličević i I. Novak Jovanović, “The relationship between the first oxidation potential and changes in electronic structures upon the electrochemical oxidation of flavonoids: Approach to O-glycosyl, galloyl and methoxy substituents“, J. Mol. Liq., 335 (2021) 116223.

Popis objavljenih publikacija