Ante Miličević

Samostalni oblik rada: Ante Miličević

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / znanstveni savjetnik

Ante Miličević rođen je 3. lipnja 1975. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Varaždinu, a srednju u Zagrebu, gdje je i maturirao 1993. godine na Kemijskoj i geološkoj tehničkoj školi. Iste godine upisuje kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, inženjerski smjer.

Diplomski rad pod naslovom Usporedba regresijskih postupaka u multivarijantnom linearnom modeliranju u kemiji izrađuje u Grupi za teorijsku kemiju, Instituta “Ruđer Bošković” pod neposrednim vodstvom dr. sc. Darka Babića (mentor dr. sc. Vladimir Simeon, red. prof.). Diplomirao je 4. travnja 2001.

Od 2001. do 2005. volontira na Institutu “Ruđer Bošković” u Grupi za teorijsku kemiju, radeći s akademikom Nenadom Trinajstićem. Poslijediplomski studij kemije, smjer fizikalna kemija, upisuje 2002. godine.

Od 3. siječnja 2005. zaposlen je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj modela za procjenu konstanti stabilnosti kompleksnih spojeva izrađuje pod vodstvom dr. sc. Nenada Raosa. Doktorirao je 19. srpnja 2007., a u listopadu iste godine izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto viši asistent. Na radno mjesto znanstveni suradnik izabran je u srpnju 2008., a u znanstveno zvanje i na radno mjesto viši znanstveni suradnik izabran je u studenome 2011. U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran je 2013., a na radno mjesto znanstveni savjetnik 2016.

Koautor je 60 znanstvenih radova, od kojih je 47 objavljeno u časopisima koji su indeksirani u bazi Current Contents. Također je koautor šest preglednih članka, šest poglavlja u knjigama, dvije monografije, šest znanstvenopopularnih članaka i 38 kongresnih priopćenja na međunarodnim skupovima.

Od 2009. do 2014. bio je član uredništva znanstveno-popularnoga časopisa Priroda. Dobitnik je dviju godišnjih nagrada, za 2006. i 2007., za mladoga znanstvenika s najvećim brojem znanstvenih radova koje dodjeljuje Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Mjesto i datum rođenja

3. lipnja 1975.

Područja znanstvenog / stručnog interesa

teorijska kemija kompleksnih spojeva

Istaknute publikacije

  1. S. Nikolić. G. Kovačević, A. Miličević i N. Trinajstić, “The Zagreb Indices 30 Years After”, Croat. Chem. Acta 76 (2003) 113-124.
  2. D. Janežič, A. Miličević, S. Nikolić i N. Trinajstić, “Graph-Theoretical Matrices in Chemistry“, Mathematical chemistry Monographs, No.3, University of Kragujevac and Faculty of Science Kragujevac, 2007.
  3. A. Miličević i N. Raos „Estimation of stability constants of coordination compounds using models based on topological indices”, Arh. Hig. Rada Toksikol. 60 (2009) 123-128.
  4. A. Miličević i N. Raos, “Theoretical analysis of apical bonding in copper(II) chelates with amino acids” J. Appl. Cryst., 42 (2009) 793-797.
  5. D. Janežič, A. Miličević, S. Nikolić, N. Trinajstić, “Graph-Theoretical Matrices in Chemistry“, CRC, Boca Raton, FL, 2015., second enlarged and corrected edition.

Popis publikacija