Good practice case study on dangerous substances

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU OSHA)

Suradnici na projektu:

J. Macan, Ž. Babić, Zr. Franić, F. Šakić, M. Deranja

Voditelj: Ferenc Kudász, dr. med. (National Public Health Institute, Budapest, Hungary)

Trajanje: 2017.-2018.

Započeta je suradnja s Mađarskim zavodom za javno zdravstvo u sklopu projekta sklopljenog između Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (European Occupational Safety and Health Agency, EU OSHA) i mađarskog partnera. Institut je potpisao podugovor s mađarskim partnerom, a suradnja se odvija kroz studiju dvaju slučaja dobre prakse u zaštiti na radu s kemikalijama u hrvatskim tvrtkama. Izrada je studije u tijeku.