ENRAS – Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće, INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Europski fond za regionalni razvoj

Poveznica: http://ol.ijs.si/enras/?page_id=97&lang=hr

Trajanje: 1.10.2018. – 30.9.2020.

  • Voditelj: Boštjan Crnić, dipl. ing. fizike., Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija
  • Voditelj projekta za RH: Branko Petrinec

Sažetak
Projektom ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) razvit će se prekogranične usluge u području osiguravanja sigurnosti (civilne zaštite) u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće. Zajednički je izazov područja programa koji rješavamo u projektu osiguravanje usklađenih i sigurnih zajedničkih intervencija u slučaju takvih nesreća. Glavni je cilj jačanje prekogranične suradnje među subjektima koji djeluju u području zaštite radi učinkovitijeg spašavanja i intervencije u slučaju takvih nesreća, povećanje njihove osposobljenosti i znanja te uspostava prvog sustava za zajedničko sigurno interveniranje na PG području.