Dinko Babić

Zavod za zaštitu od zračenja

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 1965.

Obrazovanje

 • Diplomirani inženjer fizike, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1990.
 • Magistar znanosti, eksperimentalna fizika čvrstog stanja, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
 • Doktor znanosti, eksperimentalna fizika čvrstog stanja, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

IZBORI U ZNANSTVENA ZVANJA

 • Docent/znanstveni suradnik, 2002.
 • Viši znanstveni suradnik,
 • Znanstveni savjetnik, 2013.
 • Znanstveni savjetnik u trajnom izboru, 2018.

Radno iskustvo

 • Znanstveni novak, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1990. – 1998.
 • Viši asistent, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1998. – 2002.
 • Docent, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002. – 2010.
 • Znanstveni suradnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2010. – 2011.
 • Viši znanstveni suradnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2011. – 2016.
 • Znanstveni savjetnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2016.-2021.
 • Znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, od 2021.

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Sveučilište u Cambridgeu, Velika Britanija; gostujući znanstvenik sa stipendijom Kraljevskog društva, 1998.
 • Sveučilište u Baselu, Švicarska; postdoktorand, 1998.-2001.
 • Sveučilište u Regensburgu, Njemačka; gostujući znanstvenik, 2002.-2009. (kraći boravci)

Ostalo

ZNANSTVENA DJELATNOST

 • 1990. – 2000. visokotemperaturna supravodljivost
 • 1998. – 2010. supravodljivost u nanostrukturama
 • 2007. – 2018. električki vodljivi polimeri
 • od 2010. radioekologija

NASTAVNA DJELATNOST:

 • Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1990. – 2010.; asistent (1990.-2002.), docent (2002.-2010.)
 • Institut za fiziku, Sveučilište u Baselu, Švicarska, 1998.-2001.; asistent
 • Mentor 3 doktorska rada i 15-tak diplomskih radova

Popis objavljenih publikacija