Branko Petrinec

Zavod za zaštitu od zračenja

doktor znanosti; prof. fiz.; znanstveni savjetnik; stručnjak za zaštitu od zračenja; predstojnik Zavoda

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 10. ožujka 1978.

Obrazovanje

 • Doktor prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fizički odsjek, Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana, Mentor: Z. Franić, 2010.
 • Profesor fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fizički odsjek, Najnoviji trendovi dobivanja nanomaterijala, Mentor: A. Tonejc, 2003.

Radno iskustvo

 • 2023.-danas: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Naziv radnog mjesta: Znanstveni savjetnik
  Funkcija: Predsjednik Znanstvenog vijeća, Predstojnik Jedinice za zaštitu od zračenja
 • 2018.-2023.: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Naziv radnog mjesta: Viši znanstveni suradnik
  Funkcija: Predsjednik Znanstvenog vijeća (od 2018.), Predstojnik Jedinice za zaštitu od zračenja (od 2020.)
 • 2012.-2018.: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Naziv radnog mjesta: Znanstveni suradnik
 • 2004.-2012.: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Naziv radnog mjesta: Asistent (znanstveni novak) i viši asistent
  Funkcija: Predstavnik za kvalitetu Jedinice za zaštitu od zračenja

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Radioekologija i zaštita od zračenja

Znanstvenostručna usavršavanja

 • IAEA: Subregional Training Course on the Organization and Implementation of a National Regulation Programme for the Control of Radiation Sources, 2005, Stubičke Toplice
 • IAEA: Orphan Source Search Methods and Equipment Training Course,2005, Zagreb
 • JRC: VERMI Young Researcher’s  Training Workshop on Standardisation of Radionuclides,2005, Varna, Bugarska
 • HAA: Seminar Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025, 2006, Zagreb
 • IAEA: Project IAEA-TC-C7-RER/8/009/002 Regional Training Course on Gamma Spectrometry for Monitoring of Radionuclides in Air,2006, Aghia Parskevi, Grčka
 • ITU: Radioactivity – Radionuclides – Radiation. 7th  Nuclear Science Training Course with Nuclides.net 2006,             Karlsruhe, Njemačka
 • IAEA : Regional Training Course on Gamma Spectrometry for Monitoring of Radionuclides in Air, 2007 Atena, Grčka
 • IAEA: RER/7/003 Regional Training Course on Analytical Methods and Quality Menagement in Marine Environmental Radioactivity Studies, 2007,  Karlsruhe, NjemačkaCROLAB: Međulaboratorijska usporedbena ispitivanja, 2008, Zagreb
 • IAEA: RER-8.009-006 Regional Training Course on Advanced Gamma Spectrometry and Total alpha/beta Activity Measurement  for Monitoring of Radionuclides in Air, 2008    Beograd, Srbija
 • IAEA: “ALMERA Technical Visit on measurement of natural radionuclides in environmental samples, NORMs and TENORMs by gamma spectrometry: experimental challenges and methodologies”, 2011 Monaco
 • Sigurnost Educa: Analiza rizika s opasnim tvarima, 2012, Zagreb
 • IAEA: Regional Workshop on Environmental Monitoring, 2017, Paks, Mađarska
 • IAEA: In Situ Methods for Contaminated Site Characterization, 2017,   Pećuh, Mađarska
 • IAEA: International Conference on the Management of Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) in Industry, 2020, Virtual event
 • Rado-NORM project. GIG, Poland: Liquid NORM sources, impact assessment and treatment,2020, On-line training
 • SCK CEN Academy: Basic training in radiation protection,2020, On-line training
 • SCK CEN Academy: Train-the-trainers, 2021, On-line training

Nagrade i priznanja

 • 2012. Nagrada za mlade znanstvenike na 13th International Congress of the International Radiation Protection Association (IRPA) održanom u Glasgowu 14-18. svibnja 2012. godine
 • Nagrada mladim znanstvenicima i stručnjacima za najbolji rad iz područja znanosti o zračenju i zaštite od zračenja u 2011. godini Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog Sabora (2021. -danas)
 • Član Upravljačke skupine (Steering group) tijekom novog programskog razdoblja 2023.-2028., u okviru Strategije EU za dunavsku regiju
 • Zamjenik člana Radne skupine Pametna Hrvatska za izradu programskih    dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. ispred znanstvenih instituta (2021. – danas)
 • Član Upravnog vijeća Visoke škole Ivanić-Grad (2018. – 2021.)
 • Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
  • od 2017. član Upravnog odbora
  • od 2021. potpredsjednik
 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka (član)
 • Hrvatsko nuklearno društvo (član)
 • Uredništvo časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 2017. – danas
 • Uredništvo časopisa Vatrogastvo i upravljanje požarima, 2018. – danas

Ostalo

ZNANSTVENO-NASTAVNA DJELATNOST

 • 2016- 2020 Nositelj kolegija ”Radioekologija” u naslovnom zvanju izvanrednog profesora na Odjelu za fiziku sveučilišta u Osijeku (područje prirodnih znanosti – fizika)
 • 2021. Nositelj kolegija ”Zaštita od zračenja” na Metalurškom fakultetu u Sisku Sveučilišta u Zagrebu
 • 2022. Nositelj kolegija ”Radioekologija” na Metalurškom fakultetu u Sisku Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • Voditelj projekta „ENRAS“- Osiguranje sigurnosti intervencijskih pristojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće, u sklopu Programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020″ (2018.- 2020.)

Sudjelovanja u projektima:

Znanstveno-istraživački projekti:

 1. 0022001 “Radioaktivnost okoliša i zaštita od zračenja” (voditelj: dr. sc. Gordana Marović) 2004. – 2007.
 2. 022-022882-2823 ’’Radioaktivnost jadranskog mora i priobalja’’ (voditelj: dr. sc. Zdenko Franić) 2007. – 2013.

Znanstveno-stručni projekti:

 1. Mjerenja radioaktivnosti na području Jadranskog priobalja tijekom boravka podmornice na nuklearni pogon klase Rubis u Ratnoj luci Lora. (voditelj: doc. dr. sc. Branko Petrinec) 2016.
 2. Radiološka mjerenja u gradu Splitu tijekom boravka nosača aviona ” USS TRUMAN” u Bračkom kanalu. (voditelj: dr. sc. Branko Petrinec) 2015.
 3. Mjerenje stanja radioaktivnosti u zoni utjecaja skladišta plina Okoli (voditelj: dr. sc. Branko Petrinec) 2013.-2014.
 4. IAEA Technical Cooperation Project RER/7/003 – Marine Environmental Assessment of the Mediterrranean Sea (voditelj: dr. sc. Zdenko Franić) 2005.-2010.
 5. IAEA Technical Cooperation Project RER/2/005 – Upgrading Nuclear Analysis Techniques for Air Pollution Monitoring (voditelj: dr. sc. Krešimir Šega) 2009.-2010.
 6. Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera  (voditelj: dr. sc. Snježana Herceg Romanić)  2011.-2013.
 7. Detekcija putova rasprostiranja ionizirajučeg zračenja tijeko proizvodnje NPK gnojiva (voditelj: dr. sc. Gordana Marović) 2003.-2012. INA Petrokemija
 8. Praćenje stanja radioaktivnosti životne sredine u Republici Hrvatskoj (voditelj: dr. sc. Gordana Marović) 2003.-2014. (MZOS)
 9. Praćenje i procjena radioaktivne kontaminacije podrijetlom od rada NE Krško (voditelj: Gordana Marović) 2000.-2007. Institut “Ruđer Bošković” Zagreb, NPP Krško

ORGANIZACIJA KONGRESA, SKUPOVA I RADIONICA

 • Član Organizacijskog odbora 9, 11. i 12. Simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
 • Predsjednik Znanstvenog odbora 10. i 13. Simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
 • Član Znanstvenog odbora 11. i 12. Simpozija ”Kopački rit jučer, danas, sutra”
 • Predsjednik Znanstvenog odbora 1. i 2. Simpozija ”Zeleni dodir Medvednice”

 

 • Viši vatrogasni časnik I. kl.
 • Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima

Popis objavljenih publikacija