Antonija Sulimanec

Zavod za medicinu rada i okoliša

mag. nutr. / poslijedoktorand

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 6. kolovoza 1986.

Obrazovanje

 • 2012.-2019. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij Nutricionizam; „Procjena unosa nutrijenata i toksičnih metala hranom morskog podrijetla: usporedbe u zdravih rodilja iz kontinentalne i priobalne Hrvatske“ [tema doktorskog rada]; voditelj: M. Piasek
 • 2005.-2010. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Nutricionizam „Međudjelovanje kadmija i esencijalnih mikroelemenata željeza i cinka u neskotnih i skotnih pokusnih štakorica“ [diplomski rad]; voditelj: M. Piasek

Radno iskustvo

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb; Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam;

 • od 12/2019. do danas: viši asisitent (poslijedoktorand)
 • od 7/2011. do 9/2019: asistent, znanstveni novak (stručni suradnik u sustavu znanosti u razdoblju od 2.2.-30.6.2011.)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Analize i procjene stanja esencijalnih i toksičnih elemenata u parovima majka-novorođenče u uvjetima svakodnevne okolišne izloženosti metalima, s naglaskom na procjenu unosa elemenata hranom.

Suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima:

 • Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti, METALORIGINS (HRZZ-IP-2016-06-1998, voditelj M. Piasek/J. Jurasović)
 • Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status, PyrOPECh (HRZZ IP-2019-04-7193, voditelj V. M. Varnai)
 • Procjena učinaka prenatalne izloženosti α-cipermetrinu na epigenetičko programiranje i endokrinu disrupciju reprodukcije i razvoja pokusnih štakora; interni institucijski projekt (voditelj: A. Katić)
 • Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži, JamINNO+ (projekt Europskog fonda za regionalni razvoj KK.01.2.1.02.030, 2020. – 2023.
 • Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju (MZOS br. 022-0222148-2135, voditelj: M. Piasek)

Vanjski suradnik u nastavi predmeta Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata (nositelj: I. Rumora Samarin) na diplomskom studiju Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Komentor i neposredni voditelj pri izradi diplomskih radova studenata PBF-a, Zagreb

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Listopad 2013. Fundamentals of designing and communicating scientific research, Zagreb, Hrvatska (predavanja i radionice) u organizaciji Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i Udruge za promicanje multimedijske nastave (UMNA);
 • Rujan 2013. Course in health risk assessment: principles and applications Stockholm, Švedska (predavanja i radionice) u organizaciji Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska;
 • Lipanj 2011. EUROTOX Basic Toxicology Course 2011, Beograd, Srbija (predavanja i radionice) u organizaciji EUROTOX-a, Srpskog toksikološkog društva i Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu

Nagrade i priznanja

 • Nagrada Predsjedništva Hrvatskog toksikološkog društva za originalan sažetak kratkoga usmenog priopćenja mladoga znanstvenika (Young Scientist Award) za 5. hrvatski toksikološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, CROTOX 2016, 9.-12. 10. 2016., Poreč, Hrvatska

Istaknute publikacije

 1. Sulimanec Grgec, A., Kljaković-Gašpić, Z., Orct, T., Tičina, V., Sekovanić, A., Jurasović, J., Piasek, M. 2020. Mercury and selenium in fish from the eastern part of the Adriatic Sea: A risk-benefit assessment in vulnerable population groups. Chemosphere, 261, 127742. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127742
 2. Sulimanec Grgec, A., Jurasović, J., Kljaković-Gašpić, Z., Orct, T., Rumora Samarin, I., Janči, T., Sekovanić, A.,Grzunov Letinić, J., Matek Sarić, M., Benutić, A., Capak, K., Piasek, M. 2022. Potential risks and health benefits of fish in the diet during the childbearing period: Focus on trace elements and n-3 fatty acid content in commonly consumed fish species from the Adriatic Sea. Environmental Advances 8, 100226. https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100226

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, HDPBN
 • Hrvatsko toksikološko društvo, HTD

Ostalo

 • Popularizacija znanosti (predavanja i radionice za djecu predškolske i školske dobi, studente, nastavnike kemije i bilogije, odraslu populaciju)

Popis publikacija