Antonija Sulimanec

Zavod za medicinu rada i okoliša

dr. sc. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 6. kolovoza 1986.

Obrazovanje

 • 2012.-2019. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij Nutricionizam; „Procjena unosa nutrijenata i toksičnih metala hranom morskoga podrijetla: usporedbe u zdravih rodilja iz kontinentalne i priobalne Hrvatske“ [doktorski rad]; mentor: M. Piasek
 • 2005.-2010. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Nutricionizam „Međudjelovanje kadmija i esencijalnih mikroelemenata željeza i cinka u neskotnih i skotnih pokusnih štakorica“ [diplomski rad]; mentor: M. Piasek

Radno iskustvo

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb

 • Zavod za medicinu rada i okoliša
  • od 12/2023.: znanstveni suradnik
 • Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam
  • od 12/2019. do 12/2023.: viši asistent (poslijedoktorand)
  • od 7/2011. do 9/2019.: asistent, znanstveni novak (stručni suradnik u sustavu znanosti u razdoblju od 5 mjeseci u prvoj polovici 2011.)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Područje znanstvenog interesa – toksikologija, nutricionizam, toksikologija hrane

Analize i procjene stanja esencijalnih i toksičnih elemenata u parovima majka-novorođenče u uvjetima svakodnevne okolišne izloženosti metalima, s naglaskom na procjenu unosa elemenata hranom. Procjene izloženosti ljudi pesticidima prehranom.

Suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima:

 • – 2027. „Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja“, HumEnHealth (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republike Hrvatske, voditelj: J. Macan // Radni paket 2 Hrana i zdravlje, voditelj: A. Sulimanec)
 • – 2025. „Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status“, PyrOPECh (HRZZ IP-2019-04-7193, voditelj V. M. Varnai)
 • – 2024. „Procjena učinaka prenatalne izloženosti α-cipermetrinu na epigenetičko programiranje i endokrinu disrupciju reprodukcije i razvoja pokusnih štakora“, interni institucijski projekt (voditelj: A. Katić)
 • – 2023. „Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži, JamINNO+“ (projekt Europskog fonda za regionalni razvoj KK.01.2.1.02.030)
 • – 2022. „Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti, METALORIGINS“ (HRZZ IP-2016-06-1998, voditelj M. Piasek/J. Jurasović)
 • 2012. – 2014. „Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju“ (MZOS br. 022-0222148-2135, voditelj: M. Piasek)

Nastava na sveučilišnoj razini

Vanjski suradnik u nastavi predmeta Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata (nositelj: izv. prof. dr. sc. I. Rumora Samarin) na diplomskom studiju Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Komentor i neposredni voditelj pri izradi diplomskih radova studenata PBF-a, Zagreb (sedam puta do 2024. godine)

Pozvani predavač 1st ToxLearn4EU Summer School održanoj na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (dr. sc. M. Gerić, voditelj na IMI, Zagreb); tema predavanja učinci esencijalnih i toksičnih elemenata na zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2023. Dubrovnik Summer School on Molecular Biosciences in Medicine with the International Oxidative Stress Symposium, Dubrovnik, Hrvatska u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatska
 • 2013. Fundamentals of designing and communicating scientific research, Zagreb, Hrvatska (predavanja i radionice) u organizaciji Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i Udruge za promicanje multimedijske nastave (UMNA)
 • 2013. Course in health risk assessment: principles and applications Stockholm, Švedska (predavanja i radionice) u organizaciji Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska
 • 2011. EUROTOX Basic Toxicology Course 2011, Beograd, Srbija (predavanja i radionice) u organizaciji EUROTOX-a, Srpskog toksikološkog društva i Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu

Nagrade i priznanja

 • Nagrada Predsjedništva Hrvatskog toksikološkog društva za originalan sažetak kratkoga usmenog priopćenja mladoga znanstvenika (Young Scientist Award) za 5. hrvatski toksikološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, CROTOX 2016, 9.-12. 10. 2016., Poreč, Hrvatska

Istaknute publikacije

 1. Sulimanec Grgec, A., Kljaković-Gašpić, Z., Orct, T., Tičina, V., Sekovanić, A., Jurasović, J., Piasek, M. 2020. Mercury and selenium in fish from the eastern part of the Adriatic Sea: A risk-benefit assessment in vulnerable population groups. Chemosphere, 261, 127742. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127742
 2. Sulimanec Grgec, A., Jurasović, J., Kljaković-Gašpić, Z., Orct, T., Rumora Samarin, I., Janči, T., Sekovanić, A., Grzunov Letinić, J., Matek Sarić, M., Benutić, A., Capak, K., Piasek, M. 2022. Potential risks and health benefits of fish in the diet during the childbearing period: Focus on trace elements and n-3 fatty acid content in commonly consumed fish species from the Adriatic Sea. Environmental Advances 8, 100226. https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100226
 3. Sekovanić A, Piasek M, Orct T, Sulimanec Grgec A, Matek Sarić M, Stasenko S, Jurasović J. 2020. Mercury exposure assessment in mother–infant pairs from continental and coastal Croatia. Biomolecules 10(6), 10060821. https://doi.org/10.3390/biom10060821

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, HDPBN
 • Hrvatsko toksikološko društvo, HTD

Ostalo

 • Popularizacija znanosti – predavanja i radionice za djecu predškolske i školske dobi, studente i nastavnike STEM područja, odraslu populaciju u okviru institucijskog projekta IMImobil (sudjelovanja u institutskim kolokvijima, Inkubator ideja @IMI, Danima Otvorenih vrata IMI-ja, organizacija predstava za djecu povodom dana sv. Nikole, i sl.)

Popis objavljenih publikacija