Izloženost, unos i učinci otrovnih i esencijalnih elemenata

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Maja Blanuša

SAŽETAK
Idućih godina nastavit će se istraživanja koja su provođena proteklih godina u sklopu teme “Metali: izloženost, učinci i antidoti”. Istražit će se čimbenici koji utječu na porast koncentracija otrovnih metala u tijelu u mladih organizama. Posebna pozornost će se posvetiti sastojcima hrane kao što su kalcij, selenij i C vitamin. Dobiti će se novi podaci o međudjelovanju esencijalnih (Ca, Zn, Cu, Fe, Se) i otrovnih elemenata (Pb, Cd, Hg). Proučavat će se antidotna terapija u ranoj dobi, posebno za vrijeme izloženosti otrovnim metalima kao doprinos poboljšanju liječenja otrovanja metalima u djece. Ovi će se pokusi raditi na sisajućim štakorima. Primijenit će se ovi (antidoti) kompleksoni: mezo-2,3-dimerkaptojantarna kiselina (DMSA), natrij-(RS)-2,3-dimerkapto-1-propan sulfonat (DMPS) i kalcij-trinatrij-pentaacetat (DTPA). Da bi postigli smanjenje otrovnih metala u tkivima, suplementi u hrani i/ili antidotna terapija primjenit će se za vrijeme ili nakon izloženosti olovu ili kadmiju. Odredit će se zdravstveni učinci i koncentracije esencijalnih elemenata u tkivima. Istražit će se i kombinirana kompleksirajuća terapija s DMSA i DTPA nakon akutne izloženosti kadmiju. Proučavat će se utjecaj pušenja na koncentraciju metala i steroidnih hormona u ljudskim posteljicama. Mjerit će se omjer teških metala u tlu, gljivama i izopodama u svrhu praćenja teških metala u okolišu. Na životinjskom modelu proučit će se značaj unosa kalcija hranom u razdoblju sisanja na mineralnu gustoću kostiju u odrasloj dobi.  U epidemiološkom istraživanju na djeci i odraslima proučit će se utjecaj okolišnih u usporedbi s nasljednim čimbenicima na mineralnu gustoću kostiju.