Događanja, Novosti

Predstavljeni rezultati zajedničkog znanstveno-istraživačkog projekta Sveučilišta Sjever i Instituta

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, u petak, 8. ožujka održano je predstavljanje rezultata iznimno značajnog zajedničkog projekta Sveučilišta Sjever i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada naziva „Istraživanja međudjelovanja irinotekana i tetrahidrokanabinola na eksperimentalnom modelu štakora integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških i analitičkih metoda.“

Na predstavljanju je uvodnu riječ održao izv. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor za financije i opće poslove istaknuvši pritom važnost aktivnog sudjelovanja Sveučilišta Sjever u ovakvoj vrsti projekata: „Sudjelovanjem u ovom istraživanju Sveučilište Sjever dokazuje kako se ne bavi samo klasičnom nastavom, koja nikako nije dovoljna da bi se opravdala znanstvena dopusnica za biomedicinsko područje, koje u Hrvatskoj imaju samo četiri javna fakulteta, uključujući Sveučilište Sjever kao peto. Iznimna nam je čast što nas je vodeći Institut u ovom području prihvatio kao partnera za istraživanje. Osim nastavnog i stručnog djela, bavimo se i znanstvenim istraživanjem koje je ključno za daljnji razvoj kako ovog područja tako i našeg Sveučilišta.“, istaknuo je prorektor Kozina te zahvalio svima koji su od samih početaka podržavali rad i razvoj Sveučilišta Sjever.

Glavni cilj ovog projekta jest istražiti toksičnost i međudjelovanja citostatika irinotekana i THC na eksperimentalnom modelu štakora, primjenom multidisciplinarnog pristupa te integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških te analitičkih metoda. Projektom su se prikupili prikupiti brojni podaci mjerenja čija će obrada rezultirati znanstveno utemeljenim odgovorom na postavljeno pitanje – na koji način uzimanje THC-a utječe na učinkovitost, toksičnost i uklanjanje citostatika irinotekana iz organizma. Prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta te voditeljica projekta naglasila je kako je ovo projekt o utjecaju THC-a ili kanabiola na moguće učinke liječenja kod oboljelih od karcinoma: „Naša sadašnja istraživanja pokazala su da učinke nije jednostavno definirati što se i na nivou stanice pokazalo dosta sumnjivo. Osnovni problem je što ljudi koriste ova sredstva za liječenje, ublažavanje bolova koji možda i mogu u jednoj fazi spriječiti bolove, ali to ne znači da se oni ne upliću u metabolizam razgradnje pravih lijekova koji mogu dovesti do toga da pravi lijek ne može stići do mjesta gdje bi trebao doći u organizmu jer zajedno s THC spojevima kompetira za isto mjesto. U tom smjeru idu istraživanja koja su izrazito multidisciplinirana i u njih je uključen velik broj znanstvenika – od liječnika, medicinskih biokemičara, farmaceuta, stručnjaka ekonomista za statistiku, biologa, ali i veterinara jer su i eksperimentalne životinje poput štakora uključene u istraživanje“ – istaknula je prof. dr. sc. Ana Lucić. Detalje istraživanja i dosadašnje rezultate projekta predstavile su predavačice dr. sc. Anja Mikolić te dr. sc. Suzana Žunec iz Instituta.

Osim ravnateljice, prof. dr. sc. Radovan Fuchs, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju pohvalio je rad i trud Sveučilišta Sjever koje ima važan status u području visokog obrazovanja i znanosti te je istaknuo zadovoljstvo odlično ostvarenom suradnjom sa Sveučilištem Sjever koje će se svakako nastaviti. Suradnici na ovom projektu od strane Sveučilišta Sjever su izv. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor za financije i opće poslove te doc. dr. sc. Marijana Neuberg, v.d. pročelnica Odjela za sestrinstvo.

Na predstavljanju projekta nazočili su i izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša, prorektor za nastavu i studentska pitanja, izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet,prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, dr. sc. Ivan Čehok, gradonačelnik grada Varaždin te nastavnik na Odjelu za sestrinstvo, doc. dr. sc. Marijana Neuberg, pročelnica Odjela za sestrinstvo, dr. Tomislav Novinščak, v.d. ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, brojni predstavnici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, brojni nastavnici i studenti Sveučilišta Sjever te ostali uzvanici.