Suzana Žunec

Zavod za toksikologiju

dr. sc. / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 26. kolovoza 1982.

Obrazovanje

 • 2012. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet , Doktorska disertacija „Učinkovitost bispiridinijevih oksima u terapiji trovanja tabunom i somanom“, mentorica dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju
 • 2006. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Diplomski rad „Primjena unaprijeđene metode ubrizgavanja u protok za određivanje polifenola u namirnicama“, mentorica prof. dr. sc. Zorana Grabarić

Radno iskustvo

 • Od 2015. godine znanstveni suradnik u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.
 • 2012. – 2015. godine viši asistent u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.
 • 2006. – 2012. godine znanstveni novak u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Toksikologija organofosfornih spojeva, antidoti; procjena antioksidacijskog statusa i biomarkera oksidacijskog stresa na modelnim sustavima in vitro i in vivo

Znanstvenostručna usavršavanja

Radionice i tečajevi

 • 2017. Dizajn pokusa na životinjama Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama, Zagreb, Hrvatska
 • 2015. Primjena 3R pristupa u radu s laboratorijskim životinjama, Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama i Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb, Hrvatska
 • 2015. FRAME Reduction Steering Commitee Training School in the Experimental Design and Statistical Analysis of Biomedical Experiments, SYRCLE, Nijmegen, Nizozemska
 • 2011. “Continuing Education Course (CEC) 4 – Safety Pharmacology for the Beginners”, Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX), Pariz, Francuska
 • 2011. “Basic Toxicology Course”, Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX), Beograd, Srbija
 • 2008. “Thirteen IUTOX Summer School on Risk Assessment of Chemicals”, International Union of Toxicology (IUTOX), Bodensee, Njemačka
 • 2007. Metodološki tečajevi u biologiji i medicini “DNA i RNA”, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
 • 2007. “Workshop and Laboratory Exercise on the Analysis of Chemicals Related to the CWC”, Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention (VERIFIN), University of Helsinki and Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Helsinki, Finska

Nagrade i priznanja

 • 2013. godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, za znanstveni ili stručni rad objavljen u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji je citiran najmanje 10 puta u bazama SCI-Expanded, SSCI i/ili SCOPUS
 • 2011. godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, za znanstveni ili stručni rad objavljen u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji je citiran najmanje 7 puta u bazama SCI-Expanded, SSCI i/ili SCOPUS

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
 • Hrvatsko toksikološko društvo

Popis objavljenih publikacija