Anja Katić

Zavod za toksikologiju

doktor znanosti / znanstveni suradnik; poslijedoktorand

Mjesto i datum rođenja

Split, 7. svibnja 1979.

Obrazovanje

 • 2008.-2015. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti, modul Medicinsko-biokemijske znanosti, dr.sc.
 • 1997.-2005. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Biotehnologija, smjer biokemijsko-mikrobiološki, dipl.ing.biotehn.

Radno iskustvo

 • 2007.- Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska asistent-znanstveni novak, od 2015. poslijedoktorand
 • 2006.- Služba za zdravstvenu ekologiju Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Zagreb, Hrvatska odrađivanje pripravničkog staža

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Pretkliničko biološko oslikavanje, 20.-21. X. 2016., Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska.
 • Principles of Toxicology course, 4.-8. IV. 2016., Hotel Panorama, Zagreb, Hrvatska.
 • Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s laboratorijskim životinjama, Kategorija LabAnim 3/FELASA cat. C equivalent (broj potvrde o osposobljenosti 145.3-15, HR 191/02/P), 17.-27. XI. 2015., Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.
 • Course in Identification and Assessment of Reproductive Toxicity and Endocrine Disruption, 25.-29. XI. 2013., Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska.
 • Fundamentals of designing and communicating scientific research, 14.-25. X. 2013., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska.
 • Child Health and the Environment, 23.-27. III. 2009., Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska.
 • Reproductive and Developmental Toxicology, 3.-7. XI. 2008., Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Njemačka.

Nagrade i priznanja

 • Nagrada za izvrsnu prezentaciju postera (“Cadmium, iron and zinc interaction in mother rats and the offspring: does it change if exposure starts at beginning of gestation or earlier?”, Mikolić A, Sulimanec Grgec A, Piasek M) u ime uredništva časopisa Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, XI ISTERH Conference “Recent Advances in Trace Element Research in Health and Disease”, Srebreno, Hrvatska, 18.-22. X. 2015.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko toksikološko društvo (HTD)
 • Hrvatsko društvo fiziologa (HDF)
 • Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA)

Popis objavljenih publikacija