Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts – OMEGA-NET

Europska suradnja u području znanosti i tehnologije - COST

Suradnici na projektu:

J. Macan i V. M. Varnai (članice Upravnog odbora)

Voditelj: dr. sc. Ingrid Sivesind Mehlum (National Institute of Occupational Health, Oslo, Norveška)

Trajanje: 2017.-2021.

Sažetak
Glavni je cilj projekta stvoriti mrežu kako bi se optimirala uporaba kohorti radne i opće populacije u Europi. Ciljevi su OMEGA-NET projekta unaprjeđenje suradnje između postojećih kohortnih istraživanja, prikupljanje informacija o zaposlenju i profesionalnoj izloženosti, koordinacija i harmonizacija istraživanja o procjeni izloženosti u radnoj populaciji, te unaprjeđenje integrirane strategije istraživanja zdravlja radnika u Europi. Očekuje se unaprjeđenje na dokazima temeljnih preventivnih strategija usmjerenih na zdravlje na radu.