Evaluacija kinetičkih parametara i staničnih učinaka novih protuotrova baziranih na vitaminu B6 za tretman otrovanja visokotoksičnim organofosfatima

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Voditelj projekta: Antonio Zandona

Suradnici na projektu:

dr. sc. Maja Katalinić (IMI), dr. sc. Dajana Gašo-Sokač (PTFOS), dr. sc. Valentina Bušić (PTFOS)

Trajanje: 2019.-2020.

Sažetak

Cilj ovdje predloženog istraživanja je odrediti terapijski potencijal novo sintetiziranih spojeva oksimskih derivata piridoksala. Piridoksal je jedan od šest spojeva iz skupine B6 vitamina (piridoksin, piridoksal, piridoksamin i njihovi 5′-fosfati). Pridioksal ima ulogu u metabolizmu aminokiselina, sintezi proteina, živčanih prijenosnika, eritrocita i prostaglanida koji su bitni za homeostazu organizma. Manjak piridoksala uzrokuje anemiju, dermatitis i oštećenje živaca (neuropatija) što je jedna i od posljedica dugoročne izloženosti organofosfatima. Obuhvaćeno istraživanje bit će stoga usmjereno utvrđivanju kinetičkih konstanti relevantnih za istraživanja oksimskih protuotrova te provjere toksičnosti na živčanim stanicama (SH-SY5Y) ciljnih organa djelovanja oksima.