Znanstvenoistraživački poligon „Šumbar”

Uvod

Znanstvenoistraživački poligon „Šumbar” jedinstveni je ekosustav u kojem se provode aktivnosti očuvanja, kontrole i unaprjeđivanja stabilnosti staništa. U sklopu aktivnosti jedna je od važnijih djelatnosti ekološko istraživanje vode, tla, zraka i biološkoga materijala koji je vezan uz prirodno i antropogeno onečišćenje okoliša s osnovnim ciljem očuvanja zdrava staništa za zdravlje ljudi i životinja. Aktualne aktivnosti obuhvaćaju rad on-line automatske referentne mjerne postaje za mjerenje pozadinskoga ionizirajućeg zračenja tipa RS 131 HP ionization chamber: Reuter Stokes, koja je na poligonu priključena na telekomunikacijski sustav. Također, na mjernoj postaji Šumbar provode se mjerenja s uređajima HORIBA APNA-360 (Ambient NOx Monitor), HORIBA APOA-360 (Ambient O3 Monitor) i Sven Leckel Sequential Sampler SEQ47/50, koja mjere onečišćujuće tvari NO, NO2, NOx, O3 i PM2.
Prostor i mjerenja na poligonu Šumbar korišteni su u realizaciji projekta „Integrirani hardversko-softerski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša” (RC.2.2.08-0027), financiranoga iz fondova EU. Redovitim aktivnostima u staništu osigurano je i provedeno održavanje propisanoga matičnoga fonda divljači te održavanje i izgradnja normativima propisanih lovnotehničkih objekata. Također je osigurana i provodi se prihrana i prehrana divljih životinja, te je osigurana redovita stručna djelatnost za provedbu mjera lovnogospodarske osnove s ciljem što bolje provedbe mjera zaštite, očuvanja i uređenja staništa i divljih životinja.

Voditelj

  • Josip Tončić, stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, magistar znanosti, doktor veterinarske medicine