Maja Lazarus

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti / znanstveni savjetnik

Matični broj znanstvenika: 261963

Poveznica na CroRIS-CROSBI profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/20769

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 21. srpnja 1980.

Obrazovanje

 • 2003.-2009. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Biologija-Toksikologija, dr. sc. opće biologije
 • 1998.-2003. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Radno iskustvo

 • prosinac 2003.-danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam), Zagreb, Hrvatska

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Toksikokinetika i toksikodinamika toksičnih metala i polumetala i njihovo međudjelovanje s esencijalnim elementima; ekotoksikologija: biomonitoring zagađivala u divljih životinja kopnenog ekosustava

Znanstveni / stručni projekti

 • 2024. – 2027. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu “Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja – HumEnHealth” (Europska unija – NextGenerationEU, Programski ugovor KLASA: 643-02/23-01/00016, URBROJ: 533-03-23-0006, voditelj: Jelena Macan)
 • 2022. – 2024. Suradnik na edukacijskom projektu “Upoznaj toksičnost – živi sigurno” (MeeTox) Erasmus+ KA2 Mala partnerstva u području obrazovanja odraslih (European Commission and Tempus Foundation, voditelj: Danijela Đukić-Ćosić, Srbija)
 • 2021. – 2025. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu “Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi – TEMPHYS” (HRZZ br. IP-2020-02-7585, voditelj: doc. dr. sc. Ivana Šola)
 • 2017. – 2022. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu “Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti – METALORIGINS” (HRZZ br. 1998, voditelj: dr. sc. Martina Piasek, dr. med. znan. savj. u tr. zv.)
 • 2007. – 2013. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu “Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju” (MZOS br. 022-0222148-2135, voditelj: dr. sc. Martina Piasek, dr. med. znan. savj.)
 • 2011. – 2012. Suradnik-istraživač na stručnom nacionalnom projektu “Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera” (NP Plitvička jezera, voditelj: dr. sc. Snježana Herceg Romanić, dipl. ing. preh. tehn. v. znan. sur.)
 • 2003. – 2006. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu “Izloženost, unos i učinci otrovnih i esencijalnih metala” (MZT/MZOŠ br. 0022012, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, voditelj: dr. sc. Maja Blanuša, dipl. ing. kem. znan. savj.; dr. sc. Martina Piasek, dr. med., znan. savj.)

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 18. rujna 2022., Continuing Education Course „Thresholds of toxicological concern – recent developments“, IUTOX and EUROTOX, Maastricht, Nizozemska
 • 23.-27. kolovoza 2021., 9th BfR-Summer Academy (Federal Institute for Risk Assessment, Germany), online
 • 11.-17. studenog 2018., Institute of Nature Conservation of Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland (studijski posjet)
 • 4.-8. travnja 2016. Toksikološki seminar i radionica Principles of Toxicology (EUROTOX u suradnji s Hrvatskim toksikološkim društvom), Zagreb, Hrvatska
 • 17.-27. studenog 2015. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama (LabAnim 3); Kategorija 3 (istraživač): osposobljavanje voditelja pokusa, Zagreb, Hrvatska
 • 14.-18. travnja 2014. Expert Mission on authorisation of biocidal products (ETT IND/EXP 55794, TAIEX), Zagreb, Hrvatska
 • 17.-21. ožujka 2014. Challenges in Health Risk Assessment (Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet), Stockholm, Švedska
 • 10.-16. rujna 2004. Toksikološki seminar i radionica Basic Toxicology Course (EUROTOX u suradnji s Hrvatskim toksikološkim društvom), Plitvička jezera, Hrvatska

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko toksikološko društvo (HTD)
 • Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA; tajnica od 2018.)
 • Stručno tijelo za kemijske opasnosti u hrani i hrani za životinje , Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Ostalo

Organizacija znanstvenih kongresa: Član organizacijskog odbora: 2015. XI. ISTERH, Hrvatska; 2016. V. CROTOX, Hrvatska; 2018. III. simpozij CroLASA, Hrvatska; 2020. VI. CROTOX, Hrvatska; 2020. IV. simpozija CroLASA, Hrvatska

Pozvana predavanja: 1st ToxLearn4EU Summer School, Zagreb, 2023

Nagrade: najbolji poster na 13th International Congress of the Serbian Society of Toxicology and 1st TOXSEE Regional Conference, 2023

Gost urednik Special Issue on Biomonitoring of Elements in Wildlife Animals, Toxics (Vol 11(1), 2023; ISSN 2305-6304)

Recenziranje članaka: recenzent 39 znanstvenih radova u 13 časopisa indeksiranih u WoSCC-u

Publikacije: 31 izvorni znanstveni rad u časopisima (WoS) i 35 kongresnih priopćenja (knjige sažetaka) Citiranost: 375 citata u WoS (do 2024. godine), h-index 12