Maja Lazarus

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

doktor znanosti / znanstveni savjetnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 21. srpnja 1980.

Obrazovanje

 • 2003.-2009. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Biologija-Toksikologija, dr. sc. opće biologije
 • 1998.-2003. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Radno iskustvo

 • prosinac 2003.-danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam), Zagreb, Hrvatska

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Toksikokinetika i toksikodinamika toksičnih metala i polumetala i njihovo međudjelovanje s esencijalnim elementima; ekotoksikologija: biomonitoring elemenata u divljih životinja

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 23.-27. kolovoza 2021., 9th BfR-Summer Academy (Federal Institute for Risk Assessment, Germany), online
 • 11.-17. studenog 2018., Institute of Nature Conservation of Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland (studijski posjet)
 • 4.-8. travnja 2016. Toksikološki seminar i radionica Principles of Toxicology (EUROTOX u suradnji s Hrvatskim toksikološkim društvom), Zagreb, Hrvatska
 • 17.-27. studenog 2015. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama (LabAnim 3); Kategorija 3 (istraživač): osposobljavanje voditelja pokusa, Zagreb, Hrvatska
 • 14.-18. travnja 2014. Expert Mission on authorisation of biocidal products (ETT IND/EXP 55794, TAIEX), Zagreb, Hrvatska
 • 17.-21. ožujka 2014. Challenges in Health Risk Assessment (Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet), Stockholm, Švedska
 • 10.-16. rujna 2004. Toksikološki seminar i radionica Basic Toxicology Course (EUROTOX u suradnji s Hrvatskim toksikološkim društvom), Plitvička jezera, Hrvatska

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko toksikološko društvo
 • Hrvatsko društvo fiziologa
 • Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama

Ostalo

Interesi i hobiji
Planinarenje, psihologija, ples

Popis publikacija