Zorana Kljaković-Gašpić

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Mjesto i datum rođenja

Split, 1972.

Obrazovanje

 • 1999.-2003.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Doktor prirodnih znanosti – znanstveno polje kemija
 • 1995.-1999.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Oceanologija; Magistar prirodnih znanosti – polje geoznanosti, grana oceanologija
 • 1991.-1995.: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet; Diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Radno iskustvo

 • 2006.-danas: Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb;
 • 1995.-2006.: Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • raspodjela metala u okolišu i organizmima, procjena izloženosti ljudi toksičnim i esencijalnim metalima, istraživanje interakcija između toksičnih i esencijalnih metala i njihovog utjecaja na zdravlje ljudi
 • procjena unosa organoklorovih spojeva morskom hranom, procjenu bioloških učinaka organoklorovih spojeva na žive organizme

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2015.: Radionica ‘Rezultati inventarizacije kao podloga za izradu akcijskih planova’ u sklopu Projekta revizije Nacionalnog provedbenog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Radionica u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode (24. i 25. rujna 2015., Split, Hrvatska)
 • 2013.: TAIEX workshop on Chemical and Microbiological Risk Assessment; Seminar u organizaciji Hrvatske agencije za hranu (19.-20. studenog 2013., Zagreb, Hrvatska)
 • 2005.: Mjerna nesigurnost za praktičare; Seminar u organizaciji Hrvatskog Mjeriteljskog Društva (02.-04. veljače 2005, Zagreb, Hrvatska).
 • 2004.: Validacija analitičkih metoda; Seminar u organizaciji Hrvatskog Mjeriteljskog Društva (22.-24. travnja 2004, Trogir, Hrvatska).
 • 2002.: Dvomjesečni studijski boravak na Institutu Jožef Stefan – Odsek za kemijo okolja u Ljubljani, Slovenija, radi stručnog usavršavanja za analizu organskih spojeva žive u različitim uzorcima iz okoliša.
 • 2001.: Stručno usavršavanje za analizu anorganskih zagađivala u tragovima u uzorcima iz mora; u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Laboratorij za morski okoliš, Monte-Carlo, Monaco.
 • 2000.: Dvomjesečni studijski boravak na Institutu Jožef Stefan-Odsek za kemijo okolja u Ljubljani, Slovenija, radi stručnog usavršavanja za analizu anorganskih spojeva žive u biološkim materijalima i sedimetu.
 • 1997.: Tečaj ‘Smjernice Europske unije za ekotoksikološka ispitivanja’, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska.

Nagrade i priznanja

 • dobitnica Godišnje nagrade IMI za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu, koja se dodjeljuje za rad objavljen 2014. godine u časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baza Journal Citation Report u Web of Knowledge.

Istaknute publikacije

 1. Herceg Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Bituh T, Žužul S, Dvoršćak M, Fingler S, Jurasović J, Klinčić D, Marović G, Orct T, Rinkovec J, Stipičević S. The impact of multiple anthropogenic contaminants on the terrestrial environment of the Plitvice Lakes National Park, Croatia. Environmental Monitoring and Assessment 2016; 188(1): 1-16.
 2. Kljaković-Gašpić Z, Pizent A, Jurasović J. Influence of abatement of lead exposure in Croatia on blood lead and ALAD activity. Environmental Science and Pollution Research 2016; 23(1): 898-907.
 3. Herceg Romanić S, Klinčić D, Kljaković-Gašpić Z, Kusak J, Reljić S, Huber, Đ. Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyl congeners in wild terrestrial mammals from Croatia: interspecies comparison of residue levels and compositions. Chemosphere 2015; 137:52–58.
 4. Herceg Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Klinčić D, Ujević I. Distribution of persistent organic pollutants (POPs) in cultured mussels from the Croatian coast of the Adriatic Sea. Chemosphere 2014; 114:69–75.
 5. Kašuba V, Rozgaj R, Milić M, Željezić D, Kopjar N, Pizent A, Kljaković-Gašpić Z, Jazbec A. Evaluation of genotoxic effects of lead in pottery-glaze workers using micronucleus assay, alkaline comet assay and DNA diffusion assay. International Archives of Occupational and Environmental Health 2012; 85(7):807-818.
 6. Kožul D, Herceg-Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Veža J. Distribution of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in wild mussels from two different sites in central Croatian Adriatic coast. Environmental Monitoring and Assessment 2011; 179(1-4):325-333.
 7. Kljaković-Gašpić Z, Herceg-Romanić S, Kožul D, Veža J. Biomonitoring of organochlorine compounds and trace metals along the Eastern Adriatic coast (Croatia) using Mytilus galloprovincialis. Marine Pollution Bulletin 2010; 60(10):1879-1889.
 8. Kašuba V, Rozgaj R, Milić M, Želježić D, Kopjar N, Pizent A, Kljaković-Gašpić Z. Evaluation of lead exposure in battery-manufacturing workers with focus on different biomarkers. Journal of Applied Toxicology. 2010; 30(4):321-328.
 9. Kožul D, Herceg Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Veža J. Levels of organochlorine compounds in the mediterranean blue mussel from the Adriatic Sea. Bull Environ Contam Toxicol. 2009; 83(6):880-884.
 10. Kljaković-Gašpić Z, Bogner D, Ujević I. Trace metals (Cd, Pb, Cu, Zn and Ni) in sediment of the submarine pit Dragon ear (Soline Bay, Rogoznica, Croatia). Environ Geol. 2009; 58(4):751-760.
 11. Matijević S, Kušpilić G, Kljaković-Gašpić Z, Bogner D. Impact of fish farming on the distribution of phosphorus in sediments in the middle Adriatic area. Marine Pollution Bulletin. 2008;56(3):535-548.
 12. Davis WC, Christopher SJ, Pugh RS, Donardo FX, Krupp EA, Point D, Horvat M, Gibičar D, Kljaković-Gašpić Z, Porter BJ, Schantz MM. Certification of methylmercury content in two fresh-frozen reference materials: SRM 1947 Lake Michigan fish tissue and SRM 1974b organics in mussel tissue (Mytilus edulis). Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2007;387(7):2335-2341.
 13. Kljaković-Gašpić Z, Odžak N, Ujević I, Zvonarić T, Barić A. Biomonitoring of trace metals (Cu, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) in the eastern Adriatic using the Mediterranean blue mussel (2001-2005). Fresen Environ Bull. 2006;15(9 A):1041-1048.
 14. Kljaković-Gašpić Z, Odžak N, Ujević I, Zvonarić T, Horvat M, Barić A. Biomonitoring of mercury in polluted coastal area using transplanted mussels. Sci Total Environ. 2006;368(1):199-209.
 15. Kljaković-Gašpić Z, Antolić B, Zvonarić T, Barić A. Distribution of cadmium and lead in Posidonia oceanica (L.) delile from the middle Adriatic sea. Fresen Environ Bull. 2004;13(11 B):1210-1215.
 16. Kljaković-Gašpić Z, Zvonarić T, Vrgoč N, Odžak N, Barić A. Cadmium and lead in selected tissues of two commercially important fish species from the Adriatic Sea. Water Res. 2002;36(20):5023-5028.
 17. Kljaković-Gašpić Z, Ujević I, Barić A. The Mediterranean blue mussel as an environmental indicator of metal pollution in the coastal area of Eastern Adriatic. Fresen Environ Bull. 2002;11(9B):620-625.
 18. Odžak N, Zvonarić T, Kljaković-Gašpić Z, Barić A. Biomonitoring of copper, cadmium, lead, zinc and chromium in the Kastela Bay using transplanted mussels. Fresen Environ Bull. 2001;10(1):37-41.
 19. Odžak N, Zvonarić T, Kljaković-Gašpić Z, Horvat M, Barić A. Biomonitoring of mercury in the Kastela Bay using transplanted mussels. The Science of the Total Environment. 2000;261(1-3):61-68.

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Ostalo

Interesi i hobiji
planinarenje, biciklizam

Popis publikacija