Služba za znanstvenu komunikaciju i projekte

O Službi

Služba za znanstvenu komunikaciju i projekte pruža administrativnu podršku znanstvenom i stručnom osoblju Instituta, ponajprije u vidu prijevoda, redakture i lekture znanstvenih publikacija. Uzimajući u obzir da moderna znanstvena publicistika, pogotovo kada je u pitanju područje biomedicine, gotovo pa nalaže objavljivanje na engleskome jeziku, Služba nastoji doprinijeti kvaliteti znanstvenih radova koji “izlaze” s Instituta podizanjem kvalitete njihova jezičnog izričaja. Jedna od opsegom najzahtjevnijih zadaća Službe je upravljanje znanstvenim časopisom Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, što podrazumijeva gotovo svaki zamislivi zadatak; od prvotnog zaprimanja rukopisa od autora do slanja tiskanih primjeraka poštom našim pretplatnicima.

Služba također pruža podršku pri prijavi i provedbi infrastrukturnih, znanstvenih i stručnih projekata financiranih iz međunarodnih i/ili domaćih izvora.

 

Djelatnici

Odsjek za znanstvenu dokumentaciju

Odsjek knjižnice