Odjel za znanstvenu komunikaciju i projekte

O Odsjeku

Odsjek za znanstvenu dokumentaciju pruža administrativnu podršku znanstvenom i stručnom osoblju Instituta, ponajprije u vidu prijevoda, redakture i lekture znanstvenih publikacija. Uzimajući u obzir da moderna znanstvena publicistika, pogotovo kada je u pitanju područje biomedicine, gotovo pa nalaže objavljivanje na engleskome jeziku, Odsjek nastoji doprinijeti kvaliteti znanstvenih radova koji “izlaze” s Instituta podizanjem kvalitete njihova jezičnog izričaja.

Međutim, opsegom najzahtjevnija zadaća Odsjeka je upravljanje znanstvenim časopisom Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, što podrazumijeva gotovo svaki zamislivi zadatak; od prvotnog zaprimanja rukopisa od autora do slanja tiskanih primjeraka poštom našim pretplatnicima.

 

Djelatnici