Kolokviji, Novosti

Kolokvij (14. siječnja)

U predavaonici Instituta u ponedjeljak 14.1.2019. u 13:30 sati održat će se kolokvij dr. sc. Gordane Pehnec iz Jedinice za higijenu okoline.

Naslov predavanja je Policiklički aromatski ugljikovodici u česticama različitih veličina

Sažetak predavanja
Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) su spojevi koji se sastoje od dva ili više kondenzirana aromatska prstena. U zraku ih postoji više stotina, a mnogi od njih poznati su po karcinogenom i mutagenom djelovanju. Spojevi manjih molekulskih masa (2-3 aromatskih prstena) u zraku su prisutni u plinovitoj fazi dok su oni većih molekulskih masa (4 ili više prstena) gotovo isključivo vezani na čestice. S obzirom da im karcinogenost raste s porastom molekulske mase, najopasniji PAU vezani su upravo na lebdeće čestice. Najviše proučavan spoj iz ove skupine je benzo(a)piren, PAU s pet aromatskih prstena, koji se često promatra kao predstavnik cijele skupine. Koncentracije PAU mjere se u zraku Zagreba sustavno od osamdesetih godina prošlog stoljeća, a povremena mjerenja su se provodila i na raznim drugim urbanim i ruralnim lokacijama. Prikazat će se ukratko dosadašnja istraživanja PAU u zraku provedena u Hrvatskoj, s naglaskom na posljednja istraživanja povezanosti karcinogene aktivnosti PAU i veličine čestica na kojima su vezani.