Kolokviji, Novosti

Kolokvij (4. svibnja)

U predavaonici Instituta u petak 4.5.2018. u 10:00 sati održat će se kolokvij dr. sc. Marka Gerića iz Jedinice za mutagenezu.

Naslov predavanja je “Izvolite, što ćete? – Samo čašu vode.

Sažetak predavanja
Predavanje donosi sažetak znanstvenoga rada istraživačke grupe važan za zaštitu voda. Poseban naglasak bit će stavljen na protutumorske lijekove i teške metale koji se mogu odrediti u kopnenim vodama. Prikazani genotoksični potencijal istraživanih uzoraka ukazuje na potrebu daljnjih istraživanja u području kompleksnih mješavina te primjenu odgovarajućih metoda za pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u okoliš.

Kratki životopis predavača

  • rođen je 1987. u Zagrebu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
  • 2008. završio je preddiplomski studij biologije (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)
  • 2010. završio je diplomski studij eksperimentalne biologije (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)
  • 2016. završio je poslijediplomski doktorski studij (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)
  • 2010. – 2016. zaposlen je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada kao znanstveni novak/asistent
  • 2016. – danas zaposlen je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada kao poslijedoktorand
  • do sad je sudjelovao na po dva nacionalna, međunarodna i bilateralna projekta
  • objavio je 25 znanstvenih radova i 2 poglavlja u knjigama