Kolokviji, Novosti

Kolokvij (26. travnja)

U predavaonici Instituta u srijedu 26.4.2017. u 13:30 sati održat će se kolokvij dr. sc. Mirte Milić iz Jedinice za mutagenezu.

Naslov predavanja je hCOMET i bukalni mikronukleus test – razvijanje biomarkera za ljudski biomonitoring i ranog otkrivanja bolesti (pregled literature, novih područja i spoznaje Jedinice za mutagenezu u tom području)

Sažetak predavanja

Alkalni komet test je test kojim se mogu mjeriti oštećenja DNA (single strand breaks, engl.) u eukariotskim stanicama. Kao metoda postoji već više od 30 godina a koristi se u genotoksičnim istraživanjima, te je od 2014 (revidiran 2016) postao i službena metoda u procjeni oštećenja genoma in vivo prilikom izloženosti razim fizikalnim i kemijskim agensima (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD test broj 489. Metoda sa svojim dodatnim varijantama se također koristi i u biomonitoringu izloženih populacija, ali i kao pomoćna metoda u dijagnostici bolesti i u terapijama kojima se pokušava poboljšati zdravlje pacijenta. No za takvu službenu primjenu, metodu treba poboljšati i validirati a to je zadaća novo osnovane grupe hCOMET nastale iz grupe ComNet koja je imala za zadaću sudjelovati u prvoj validaciji testa. U ovom predavanju biti će govora o naporima i rezultatima grupe, a također biti će riječi i o relativno novoj metodi mikronukleus bukalnog testa (na sluznici bukalne šupljine) koja bi u nekim slučajevima trebala zamijeniti klasičnu metodu in vitro mikronukleus testa na stanicama sisavaca. Bukalni mikronukleus test kao puno kraća metoda već je pokazala moguću primjenu u  istraživanju izloženosti azbestu i pojavnosti Alzheimerove bolesti.