Kolokviji, Novosti

Kolokvij (13. listopada)

U predavaonici Instituta u petak 13.10.2017. u 13:30 sati održat će se kolokvij Tamare Zorbaz iz Jedinice za biokemiju i organsku analitičku kemiju.

Naslov predavanja je Središnji živčani sustav – središte interesa u dizajnu novih protuotrova za organofosforne spojeve

Sažetak predavanja
Organofosforni (OP) spojevi primarno pokazuju svoje toksično djelovanje inhibicijom acetilkolinesteraze (AChE; EC 3.1.1.7) u sinapsama. Uslijed inhibicije AChE dolazi do akumulacije neurotransmitera acetilkolina (ACh) i prekomjerne stimulacije muskarinskih i nikotinskih acetilkolinskih receptora na postsinaptičkim stanicama. Osim blažih simptoma poput problema s vidom, salivacije te gastrointestinalnih problema, dolazi i do grčenja mišića, problema s disanjem, te pojave napadaja (engl. seizures). Napadaji, uz respiratorno zatajenje, mogu dovesti do smrti ili pak do propadanja neurona u specifičnim regijama mozga te uzrokovati dugotrajne neurološke poremećaje kod preživjelih. Propadanje neurona u mozgu posljedica je i sekundarnih mehanizama toksičnosti npr. poremećaj ostalih neurotransmiterskih sustava (pr. glutamatni, GABA i dopaminski) te poremećaji na staničnoj razini (povećanje koncentracije unutarstaničnog kalcija, oksidativni stres, povećanje koncentracije proupalnih čimbenika, indukcija proapoptoznih procesa). U terapiji trovanja OP spojevima koristi se atropin kao antagonist muskarinskih receptora, oksim kao reaktivator AChE inhibirane OP spojem, te po potrebi antikonvulziv. Oksimi koji se trenutno koriste imaju kvaterni dušikov atom te kao takvi nemaju zadovoljavajući farmakokinetički profil, tj. nedovoljno prolaze kroz krvno-moždanu barijeru. Stoga se napori u dizajnu i sintezi novih skupina oksima usmjeravaju na razvoj molekula koje bi ostvarile veću koncentraciju u središnjem živčanom sustavu te tamo reaktivirale AChE inhibiranu OP spojevima. Predavanje će se osvrnuti na novi pristup u analizi dviju novih skupina oksima kojim bi se u ranoj fazi procjene utvrdio njihov potencijal da se koriste u terapiji trovanja OP spojevima te pokazala prednost pred standardnim oksimima.